Direkt till innehållet

Folkbildning och föreningsliv

Folkbildning och föreningsliv är betydelsefulla aktörer när det gäller utvecklingen av Hallands kulturliv.

Folkbildning, föreningsliv och ideellt kulturliv ingår i civilsamhället, som enligt regeringens definition är: ”En arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.”

Region Halland samarbetar sedan länge med civilsamhällets organisationer för att formulera och genomföra den regionala kulturpolitiken. Organisationerna är dessutom en viktig part för all övrig regional utveckling.

Regionalt stöd till distriktsorganisationer

Region Halland stöder distriktsorganisationer för ideella föreningar och idéburna organisationer enligt särskilda regelverk:

 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Folkbildningsverksamhet
 • Funktionshindersverksamhet
 • Idrottsverksamhet
 • Nykterhetsverksamhet
 • Pensionärsverksamhet

Läs mer och ansök om stöd till distriktsorganisationer här

Hallands bildningsförbund

Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation, hembygdsrörelsens regionala organ, samt är regional kulturinstitution med uppgift att utveckla länets scenkonst, förmedla kultur till äldreomsorg och föreningsliv samt att bedriva utvecklingsarbete kring kultur och hälsa.

Vad är Hallands bildningsförbund?

Hallands bildningsförbund har flera olika roller och verksamheter. Bildningsförbundet är folkbildningens samverkansorganisation, hembygdsrörelsens regionala organ, samt är regional kulturinstitution med uppgift att utveckla länets scenkonst, förmedla kultur till äldreomsorg och föreningsliv samt att bedriva utvecklingsarbete kring kultur och hälsa. Dessutom har bildningsförbundet stor kompetens som projektägare inom olika former av kulturverksamhet.

Hallands bildningsförbund är en ideell förening med följande medlemmar:

 • ABF Halland
 • Bilda Väst
 • Folkuniversitetet Region Väst, samt Region Syd
 • Ibn Rushd Norra Götaland
 • Katrinebergs folkhögskola
 • Löftadalens folkhögskola
 • Medborgarskolan Väst
 • NBV Halland
 • Kultur i Halland (Region Halland)
 • Sensus Västra Sverige
 • RF-SISU Halland
 • Stiftelsen Hallands länsmuseer
 • Studiefrämjandet Halland
 • Studieförbundet Vuxenskolan Halland

Läs mer på Hallands bildningsförbunds webbplats

Hembygdsverksamheten

Halländska hembygdsrörelsen med 24 000 medlemmar i 74 föreningar arbetar löpande med det halländska kulturarvet i form av kurser, utställningar och litterär utgivning.

Hallands bildningsförbund är hembygdsrörelsens regionala organ.

Läs mer om Halländska hembygdsrörelsen på den nationella webbplatsen för hembygdsrörelsen

Överenskommelse med Region Halland

Hallands bildningsförbund har flera olika uppdrag från Region Halland. Bland annat ska de arbeta med:

 • Kultur för äldre
 • Kulturförmedling
 • Bästa samverkansplatsen
 • Utvecklingsstöd till hembygdsrörelsens verksamhet
 • Resurs för utveckling av ideell sektor inom kulturarvet
 • Stödfunktion för scenkonstaktörer

Läs mer om de regional uppdragen som finns i överenskommelsen med Hallands bildningsförbund.

Bästa samverkansplatsen

Sedan 2018 har Hallands bildningsförbund uppdraget att samordna arbetet med Bästa samverkansplatsen. Verksamheten går ut på att främja samverkan mellan offentlig och idéburen sektor och strategiskt arbeta för bättre relationer och villkor för idéburna organisationer.

Läs mer om Bästa samverkansplatsen på Hallands bildningsförbunds webbplats

Senast ändrad: