Direkt till innehållet

Det strategiska landskapet

Under 1500- och 1600-talet var Halland i skärningspunkten i konflikten mellan Danmark och Sverige. De många krigen berörde ofta Halland på ett väldigt konkret sätt och lämnade spår efter sig i landskapet. I "Det strategiska landskapet" vill vi ta reda på exakt hur, och vad som finns kvar idag. Vi behöver din hjälp!

Vi vill leta upp, inventera och dokumentera platser stråk och företeelser i landskapet som har en koppling till Hallands strategiska läge, och som det fortfarande finns kvar spår från. Mer precist handlar det om:

  • Slagfält
  • Skansar
  • Andra fältbefästningar
  • Transportleder (gång, rid, vagn)
  • Vadställen
  • Broar

Vi vill samla in ny kunskap

Man skulle ju kunna tro att det här redan är upptäckt och beskrivet för länge sedan. Det har emellertid visat sig att det dyker upp nya lämningar då och då, och att gamla lämningar ständigt måste omtolkas.

En övergripande bild av var arméerna på 1600-talet kunde röra sig har heller aldrig gjorts och sammanställts. Med en sådan ny kunskap kan vi antagligen hitta platser där det borde finnas lämningar eller där redan kända lämningar helt kan avföras.

Är promenadstigen en gammal härväg?

För att det ska fungera bygger det på att många historieintresserade människor drar på sig stövlarna och ger sig ut i skog och mark med GPS och anteckningsblock. Är det en skans från 1600-talet som ligger där vid det gamla vadstället? Är stigen jag rastar hunden på en gammal härväg som använts av tusen och åter tusen soldater? Var vägkorsningen jag bor vid en gång i tiden en strategiskt viktig plats? Är de där märkliga vallarna rester av en fältbefästning?

Historiska kartor ger ledtrådar

Det bästa skriftliga material vi har från 1600-talet är kartor och kartskisser. De flesta av dem är vid det här laget digitaliserade och finns enkelt åtkomliga från Riksarkivets digitala samlingar. För Hallands del finns det tillgång till åtskilliga "icke-officiella" rekognoseringskartor och spionkartor från krigsåren, i huvudsak från den svenska sidan. I danska arkiv finns motsvarande material men det är ännu inte undersökt.

Vad ska vi leta efter och dokumentera?

Projektet går ut på att inventera och dokumentera transportstråk (stigar, ridstigar, vagnsvägar, hålvägar), broar, vadställen och befästningsverk. Vi ska också leta efter tidigare oupptäckta skansar och försvarsvallar.

Hur kan jag vara med och bidra?

Hur ska jag börja?

Anmäl vilket geografiskt område du är intresserad av att forska kring. Det ger mig en möjlighet att samordna och se till att flera kan hjälpas åt och att vi undviker dubbelarbete.

De områden som är bäst belagda i det historiska kartmaterialet är inlandet, utmed den gamla gränsen, men även övriga områden kan ha spännande innehåll.

Dokumentera och rapportera

Det optimala är sedan att använda Googlemaps och där plotta in platser, sträckor eller ytor du har undersökt. Länkar till lager du gör kan skickas till mig, Daniel Borgman, så för jag in dem på en "generalkarta".

Men du kan också bara skriva ned det på papper, rita in på papperskartor eller göra hur du vill. Det viktiga är att du dokumenterar!

Detta kan också kompletteras med redogörelser i skrift och foton eller filmer för t ex en viss plats eller en sträcka. Hur ser det ut? Kan man ta sig fram?

Om du stöter på vad du misstänker är lämningar av t ex befästningar, bör du mäta försiktigt, fota och rita av på skisspapper och sedan anmäla det till Daniel Borgman, Kultur i Halland, eller till Länsstyrelsen, så kommer vi och tittar på det.

Med tiden ska vi försöka få till ett enkelt digitalt verktyg som alla kan använda sig av, men vi är inte riktigt där ännu.

Kontaktuppgifter och mer information finns på Länsstyrelsen i Hallands webbsidor om kulturmiljöer.

Hur ska resultaten presenteras?

Resultaten presenteras kontinuerligt på en karta på webben, som ständigt utökas med ny kunskap. Exakt hur den ska se ut och fungera är inte riktigt klart, men troligen blir det Google-maps.

Utöver det ska det äldre kartmaterialet samt resultaten som fås fram under hösten 2018 och våren 2019 presenteras i en utställning på Halmstad slott sommaren 2019.

Länkar till digitaliserade kartor

Länk till Fornsök (snart Fornreg)

Detta är en svensk rekognoseringskarta (spionkarta) över möjliga vägar in i Halland från Sverige, ritad troligen 1643/44 av lantmätare Johan Wärnschöld:

Rekognoseringskarta norra Halland (Riksarkivet)

Rekognoseringskarta mellersta Halland (Riksarkivet)

Rekognoseringskarta södra Halland (Riksarkivet).

Och här är en översiktskarta över hela Halland från 1652 gjord av Kietell Classon Felterus (i avritning från 1675), Riksarkivet.

Småkartor med mer detaljer (Riksarkivet)

Fortsättning...?

Om projektet faller väl ut vill vi fortsätta med fler kategorier; medeltida borgar och befästa gårdar, fornborgar och så vidare.

Senast ändrad: