Direkt till innehållet

Lärarhandledningar

Här hittar du lärarhandledningar med förslag på uppgifter för elever kopplade till fornlämningar nära skolor i Halland. Kanske finns det en handledning om en fornlämning nära just din skola?

Du hittar alla lärarhandledningar i kartan och här nedanför. Du är välkommen att använda vilken lärarhandledning du vill. Har ni exempelvis en bronsåldershög i närheten av skolan går det utmärkt att använda elevuppgiften till en annan bronsålderhög.

Lärarhandledningarna får endast användas i undervisningssyfte.

Lärarhandledningarna för Expedition kulturarv har tagits fram i samarbete med Grundlärarutbildningen (åk F–3) vid Högskolan i Halmstad.

Lärarhandledningar

Stenåldern

Slöinge, stenåldersboplats L1997:6234 (pdf)

Ysby, stenåldersboplats L1996:7134 (pdf)

Hammarsbjäret, stenåldersboplats L1996:3311 (pdf)

Knäred, slipränna, stenåldern L1997:6710 (pdf)

Bronsåldern

Kvibille, Kungshög, bronsåldershög L1997:6637 (pdf)

Lassahusstenen, sten med hällristning från bronsåldern L1997:795 (pdf)

Lugnarohögen, bronsåldershög L1997:902 (pdf)

Vapnö, Skälms kulle, bronsåldershög, L1996:3069 (pdf)

Våxtorp, stensättning L1996:270 (pdf)

Järnåldern

Käringsjön, offermosse från järnåldern L1996:5855 (pdf)

Påarps klapperstensgravfält, järnåldern L1996:2687 (pdf)

Virsehatt, fornborg, järnåldern L1997: 2455 (pdf)

Ett samarbete med Högskolan i Halmstads lärarprogram

Kultur i Halland driver tillsammans med Högskolan i Halmstad ett samverkansprojekt där studenter från Grundlärarutbildningen (åk F–3) får författa lärarhandledningar och föreslå elevuppgifter kopplade till fornlämningar nära halländska skolor.

Syftet är att studenterna ska få utveckla sina kunskaper och tillämpa dem i praktiken och att skolelever i Halland ska få tillgång till genomarbetade lärarhandledningar kring sin lokalhistoria.

Se filmen från Högskolan i Halmstad som presenterar samarbetet.

 

Senast ändrad: