Direkt till innehållet

Halmstads slotts historia

I Halmstad bodde kungen vid sina besök i staden i länsmannen Poul Hvitfelts ämbetsbostad. Denna "gaard" bestämde sig Christian 4 i början av 1600-talet att förvandla till ett slott. En större, maktingivande bostad värdig en kung behövdes!

Nio angränsande tomter köptes upp och 1610 påbörjades arbetet. Byggmästare var Hans van Steenwinckel, men hans efterträdare Willum Cornelissen var den som fick slutföra bygget eftersom Steenwinckel gick bort redan 1601.

Halmstads slotts borggård.
Halmstads slott, borggården. Foto: Johanna Petersson

Slottsbyggen som gav namn åt byggnadsstil

Christian 4 byggde flera slott, befästningar och anlade flera städer under sin regeringstid. Så pass många att man i dansk arkitekturhistoria givit namn åt en byggnadsstil efter honom; Christian 4 renässans. I Halmstads slott syns detta numera tydligast i det smala, höga tornet med sin huv.

Slottet består av fyra längor kring en borggård. Den västra längan, där grunden efter den gamla gården finns kvar att se som stora stenar, tillsammans med den södra längan påbörjades först. Den östra längan som vetter mot Nissan och den norra längan färdigställdes sedan mellan 1614-1615.

Kungamötet 1619

1618 torde slottet ha stått färdigt. Den allra sista handen lades troligen på slottet i början av 1619, eftersom det i februari hölls kungamöte på slottet. Därav firar vi slottets fyrahundraårsjubileum 2019.

Slottet byggdes i första hand som ett lustslott för avkoppling och nöje för kungen när han var på besök i Halmstad. Därför har slottet fler likheter med dåtidens danska lantslott snarare än de stora praktfulla kungliga slotten.

I januari 1619 skulle svenskarna göra den sista betalningen av Älvsborgs andra lösen. Överlämnandet lär ha skett på slottet. En dryg månad senare möttes den svenska kungen Gustav II Adolf och den danske Christian 4 på slottet och hade överläggningar och stora festligheter i en veckas tid. I mars 2019, kommer detta att firas återigen!

Halmstads slott sett från Nissans östra kaj.
Halmstads slott sett från Nissans östra kaj. Foto: Johanna Petersson

Det danska slottet blev snart svenskt

Halmstad slott tillhörde inte Danmark i så många år efter att det stod klart. 1645 slöts Freden i Brömsebro och Halland blev svenskt som pant i 30 år. 1658 slöts nästa fred, Freden i Roskilde och Halland blev permanent svenskt.

Slottet blev de svenska kungarnas residens vid besök i staden.

Restaureringar

Från 1770-talet och framåt har slottet genomgått flertalet restaureringar. 1774 gjordes den förfallna slottskyrkan om till sädesmagasin. Taken lades om och ersattes med brutna mansardtak och slottet putsas om i gult. 1886 fick den östra längan en påbyggnad med en våning. 1968 målas slottet om till laxrosa som skulle påminna om den ursprungliga färgen. Vid nästa ommålning 1997-1998 hade pigment från den ursprungliga färgen tagits fram och den röda nyans som täcker slottet idag är i princip en exakt rekonstruktion av originalfärgen.

Många kungligheter har huserat på Halmstad slott. Christian 4, Gustav II Adolf, Drottning Kristina, Karl XI och hans drottning Ulrika Eleonora, Karl XII, Gustav III, Oskar II med flera.

Landshövdingens residens

Idag inrymmer slottet landshövdingens residens och lokaler åt Länsstyrelsen. Representationslokalerna används till luncher, middagar och tillställningar arrangerade av landshövdingen. Slottet förvaltas av Statens Fastighetsverk.

Kristian IV eller Christian 4?

Hur är det egentligen med stavningen av Kristian IV:s namn? I Danmark har det varit vanligt med arabiska siffor efter regenternas namn, medan den svenska traditionen är romerska siffor. Kristian IV kallas han alltså på svenska och på danska Christian 4. Hans monogram, C4, vittnar även om att det var så han själv stavade sitt namn. Så får det bli, Christian 4 själv har talat!

Kristian IV:s / Christian 4:s monogram Foto: Orf3us - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41352772

Källor:

"Halmstads slott - lite fakta om länsresidenset", Länsstyrelsen Hallands län, http://www.lansstyrelsen.se/Halland/Sv/om-lansstyrelsen/om-lanet/Pages/halmstads_slott.aspx

"Halmstads slott", Statens fastighetsverk, https://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/hallands-lan-n/halmstads-slott1/

Halmstads slott – Från dansk renässans till svenskt residens, Hans Helander (red.) Länsstyrelsen Halland & Statens Fastighetsverk, Halmstad Tryckeri AB, 2004

Senast ändrad: