Direkt till innehållet

Varbergs fästnings historia

Varbergs fästning har en lång historia. I slutet av 1200-talet påbörjades bygget av ett fäste på Vardberget. Det var det danske Greve Jacob Nielsen som fick uppdraget att bygga borgen. Halland tillhörde vid denna tid Danmark.

Första leden i namnet Vardberget; vard, betyder vakt. Redan innan borgen byggdes på 1200-talet användes klippan för bevakning. Om en fiende närmade sig tände man en stor eld på toppen, en vårdkase.

Den norra och den södra slottslängan byggdes då upp, liksom en förbindelsemur. Den norra slottslängan finns ännu idag kvar.

Varbergs fästning.
Varbergs fästning. Foto: Johanna Petersson

1300-tal

Under 1300-talet bytte borgen landstillhörighet flera gånger i strider mellan Sverige och Danmark. Kungligheter som Magnus Eriksson och hans drottning Blanka, Albrekt av Mecklenburg och drottning Margareta huserade alla här vid flera tillfällen. När Magnus Eriksson var kung byggdes borgen ut till ett slott.

Från omkring 1365 stabiliserades relationen mellan Danmark och Sverige något och inga större förändringar skedde förrän mitten av 1500-talet. Under denna period belägrades borgen flera gånger och mycket av den ursprungliga bebyggelsen förstördes. Återigen växlade rikstillhörigheten flera gånger.

1500- och 1600-talen

Under Nordiska sjuårskriget (1563-1570) besköts borgen kraftigt av svenskarna.

Nu behövdes borgen förstärkas. Slottsbyggnadens försvarskonstruktion med stenmurar kring en borggård räckte inte till, utan ett yttre försvarsverk med stenbeklädda jordvallar och bastioner behövdes. Detta arbete pågick från slutet av 1500-talet till början av 1600-talet. Året som det beräknas ha varit klart är 1618, därav 400-årsjubileet 2018.

Kungen som beordrade denna utbyggnad var Christian 4 och hans fortifikationsingenjör var Hans van Steenwinckel. I runda slängar var 1000 bönder per dag sysselsatta med att frakta sten och jord till byggandet. Det totala antalet dagsverken från Hallands bönder har beräknats uppgå till ca 2 miljoner under de 30 år som fästningen byggdes. De yttre försvarsverken förstärktes ytterligare under 1630- och 40- talen. Efter fästningens färdigställande var den aldrig involverad i några stridigheter. 1645 slöts Freden i Brömsebro och Halland blev svenskt.

Varbergs fästning.
Varbergs fästning. Foto: Johanna Petersson

Från 1700-tal till idag

Under 1700-talet sköttes fästningen av den svenska militären som utförde flera reparationsarbeten. I början av 1800-talet fick den stå och förfalla och på 1820-talet avfördes den från rikets fasta försvar. Förslag fanns att spränga fästningen som lyckligt nog inte gick igenom. Några år senare fick dock byggnadsföretag hämta sten från yttermurarna. På 1920- och 30-talen genomgick fästningen en stor restaurering och fick i stort sitt nuvarande utseende. Sedan 1917 finns Hallands Kulturhistoriska museum även i Fästningens lokaler. Statens Fastighetsverk förvaltar idag fästningen.

Under perioden 1848 till 1880 användes fästningen som fängelse. Fångar hade huserat på fästningen under de tidigare århundradena också, men inte i samma stora skala. Under denna period vistades 400-500 interner här samtidigt. De fick främst arbeta med stenhuggeri. I mitten av 1800-talet byggdes ett kronohäkte som var i bruk fram till 1930-talet.

Christian 4 eller Kristian IV?

Hur är det egentligen med stavningen av Kristian IV:s namn? I Danmark har det varit vanligt med arabiska siffor efter regenternas namn, medan den svenska traditionen är att ha romerska siffor. Kristian IV kallas han alltså på svenska och på danska Christian 4. Hans monogram, C4, vittnar även om att det var så han själv stavade sitt namn. Så får det bli, Christian 4 själv har talat!

Kristian IV:s / Christian 4:s monogram By Orf3us - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41352772 

Källor:

"Varbergs fästning", Statens fastighetsverk, https://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/hallands-lan-n/varbergs-fastning/

"Fästningens historia", Hallands kulturhistoriska museum, https://www.museumhalland.se/varbergs-fastning/fastningens-historia/

Wiking-Faria, Pablo. Varbergs fästning – och dess roll i Hallands historia. Hallands kulturhistoriska museum, Varberg, 2013.

Senast ändrad: