Skärpta råd i Halland

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Halland. De skärpta råden är förlängda och gäller till den 13 december. Läs mer på 1177.se.

Skärpta råd i Halland

Direkt till innehållet

Psyklyftet

Psykisk ohälsa bland unga är något som berör, därför vill vi som arbetar med unga på bibliotek i Halland arbeta för att främja psykiskt välbefinnande. Psyklyftet är ett återkommande arrangemang under november månad i vilket vi vill uppmärksamma att kultur har en positiv inverkan på individers hälsa.

I år lägger vi extra fokus på berättande och samtal – både att ta del av andras berättelser genom text och musik samt att få möjlighet att dela med sig av sin egen berättelse genom skrivande.

Psyklyftet 2020 vänder sig till unga från 13 år, deras anhöriga och andra vuxna i ungas närhet samt personer som arbetar med unga/unga vuxna.

Bild med en tistelblomma på lila bottenplatta och texten "psyklyftet".

Inspiration till Psyklyftet har vi hämtat från Kungsbacka kommun där det har arrangerats sedan 2017 tillsammans med Region Halland och Studieförbundet Vuxenskolan.

Detta händer under Psyklyftet 2020

Varje bibliotek arrangerar sina egna aktiviteter och hittar sina egna parter att samarbeta och samverka med. Regionbiblioteket samordnar i den mån det är möjligt.

Psyklyftet i Kungsbacka kommun

Psyklyftet i Hylte kommun

Gemensamma arrangemang

Skriva för att må bra

Louise Halvardsson, författare och scenpoet, leder workshoppar i våra sex halländska kommuner varje torsdag kl. 17-19 med start 5 november. Även möjlighet att delta digitalt. Begränsat antal platser. Passar unga mellan 13–25 år.

Läsa för att må bättre?

Digital föreläsning med Anna Karlsson, Kvinnlig Prioritet, om hur litteratur kan främja hälsa. Föreläsningen tillgänglig v. 46 och 47 via länk och lösenord som du får efter anmälan. För bibliotekspersonal och andra som möter unga i sin profession eller privat, till exempel lärare och kuratorer.

Digital workshop i biblioterapi

Workshop i biblioterapi med Anna Karlsson, Kvinnlig Prioritet, den 23 november kl. 13.30–16.00. Max 16 deltagare.

Bokakuten – biblioterapeutiskt Instagramkonto

Instagramkontot @bokakuten cirkulerar mellan bibliotekspersonal som arbetar med unga i Halland. Kontot erbjuder läs-, skriv-, musik- och annan biblioterapeutisk inspiration för välmående.

För mer information se Kultur i Hallands arrangemangskalender och följ gärna Bokakuten på Instagram.

Psykisk hälsa och kultur

Psykisk hälsa - ohälsa

Enligt WHO:s definition är psykisk hälsa mer än frånvaro av psykisk ohälsa och sjukdom. Det handlar om att kunna känna glädje, må bra med sig själv, med andra och kunna fungera i samhället.

Psykisk ohälsa är sedan många år tillbaka det vanligaste ämnet när barn kontaktar Bris, Barnens rätt i samhället. Huruvida den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar diskuteras, men säkert är att allvarsgraden bland de som hör av sig till Bris har ökat. Barn och unga behöver hjälp att förstå och hantera sina känslor. Alla individer är olika, en del behöver psykoterapi eller annan behandling medan andra behöver andra former av psykosocialt stöd, men också kultur och kreativt skapande kan fungera positivt.

Kulturens inverkan på hälsa och välbefinnande

WHO Health Evidence Network (HEN) publicerade 2019 en forskningsöversikt (pdf) som visar att det finns bevis för att kultur bidrar till främjande av god hälsa och förebyggande av en rad psykiska och fysiska hälsotillstånd under människors hela livslängd.

Läsa och skriva för att må bra

Att bota eller lindra psykisk ohälsa, höja livskvaliteten eller bidra till en personlig mognadsutveckling genom text och läsning, ofta i kombination med samtal, kallas biblioterapi. Att skriva dagbok, listor, poesi och musik är några exempel på skrivande som fungerar välgörande. Ord på papper eller skärm kan göra tankar och funderingar mer tydliga och förståeliga.

Om du vill läsa mer

1177 vårdguiden, Biblioterapi utnyttjar litteraturens läkande kraft.

Bris - barnens rätt i samhället, stöd för barn och unga och Bris stöd för vuxna.

Den kulturella hjärnan, centrum för kultur, kognition och hälsa.

Folkhälsomyndigheten, att främja psykisk hälsa bland barn och unga.

Mind – för psykisk hälsa, webbplats med bland annat fakta om psykisk ohälsa och rapporter framtagna inom Minds kunskapsspridande arbete.

Böcker

Biblioterpi av Cecilia Pettersson

Kan vi må bättre genom att läsa litteratur? Vilken litteratur i så fall? Och hur går det egentligen till att läsa i hälsofrämjande eller personlighetsutvecklande syfte? Frågorna utgör utgångspunkter i det första större verket om biblioterapi på svenska. Cecilia Pettersson är fil. dr. i litteraturvetenskap och verksam vid Göteborgs universitet.

Expressive Writing: Words That Heal av James W. Pennebaker

James W. Pennebaker förklaras på ett enkelt och konkret sätt varför skrivandet kan vara mer användbart än att prata när det handlar om att hantera händelser i ditt liv, inte bara traumatiska upplevelser utan även annat som du funderar på.

Lagom perfekt: erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar av Linda Hiltunen

I "Lagom perfekt" får gymnasieungdomar själva komma till tals och berätta om ohälsans orsaker och på vilka sätt de hanterar utmaningarna i sin vardag. Linda Hiltunen visar i sin doktorsavhandling att den upplevda ohälsan i huvudsak bottnar i kampen om status mellan ungdomarna och hur de förhåller sig till prestationskraven i skolan. Ungdomar arbetar ständigt för att undvika och handskas med påfrestande situationer och känslor.

Senast ändrad: