Direkt till innehållet

Kritikstöd för författare

Region Halland utlyser ett kritikstöd för halländska författare.

Stödet är tänkt som hjälp till författare som vill komma vidare i sin konstnärliga utveckling och består i att man får sin senaste bok genomgången och diskuterad av kritiker.

Syfte med kritikstödet

Syftet med stödet är att professionella författare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet.

Stödet ska också främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.

Det är också ett sätt för Region Halland att stödja det offentliga och fördjupade samtalet om konstens roll. Och ett sätt att visa kritikens viktiga roll i den offentliga debatten.

Riktlinjer

Endast författare bosatta i Halland kan söka.

Vi tar endast emot ansökningar under ansökningsperioden.

Din ansökan diarieförs och blir därmed offentlig handling.

Ansök så här:

Ansökan är stängd. Kritikstöd kommer ej utlysas under år 2023.

  1. Författaren söker genom att fylla i ansökningsformuläret.
  2. Vid ansökan skickar författaren också sin senaste bok till angiven adress i tre exemplar.

Böcker som skickas in är arbetsmaterial och kommer inte att återlämnas.

Urval och genomförande

2022 är upplägget annorlunda än tidigare år.

  • Valet av böcker som beviljas kritikstöd görs av Kritiklabbet efter konsultationer med Kritikredaktionen på Varbergs bibliotek. Kritiklabbet är en fristående redaktion med kritikerkompetens och Kritikredaktionen på Varbergs bibliotek är landets första kritikredaktion med säte på ett bibliotek. Två titlar väljs ut.
  • De två titlarna får tre genomarbetade recensioner skrivna av medlemmar i Kritikredaktionen i dialog med Kritiklabbets redaktörer. Recensionerna publiceras på kritikredaktionens blogg. En mindre tryckt upplaga med recensionerna kommer också att göras och delas ut på biblioteken.
  • Slutligen ingår även ett arvoderat författarframträdande för den som erhållit kritikstöd. Samtalen sker under hösten.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta gärna Christina Kall, litteraturutvecklare, e-post Christina.Kall@regionhalland.se

Lyssna på samtal

Kritikstödet bestod 2018-2021 av samtal som vi kallat Konstsamtal – två kritiker om ett verk. Dessa finns inspelade som poddavsnitt, publicerade av Kritiklabbet.

Lyssna på 2020 och 2021 års konstsamtal på Kritiklabbets webb.

Lyssna på 2019 års konstsamtal på Kritiklabbets webb.

Lyssna på 2018 års konstsamtal på Kritiklabbets webb.

Konstsamtal - två kritiker om ett verk.

Senast ändrad: