Direkt till innehållet

Musik

Alla hallänningar – från den yngste till den äldste - ska ha tillgång till musik och musikupplevelser inom musikens alla områden och genrer. Musikinstitutionen arbetar för att stärka och främja den musikaliska scenen i Halland. Till största delen arbetar vi med det fria kulturlivet. Samtliga arrangemang sker i samarbete med andra.

Kultur i Halland arbetar aktivt för att utveckla musiklivet, initiera samarbeten och bygga grunder för musikaliska scener i Halland. Detta sker genom främjande verksamhet på olika sätt. I nära samarbete med Hallands arrangörer och kommuner bidrar vi med kunskap, kontakter, erfarenheter och professionella produktioner. Om du har frågor om hur vi kan vara en hjälp för din verksamhet, vänligen kontakta oss.

Inom vissa områden erbjuder vi ett fast subventionerat utbud.

Arrangörer

Halland har länge haft ett starkt arrangörsliv. Detta vill vi både vårda och utveckla, vilket sker genom ekonomiskt stöd och genom främjande insatser. Särskilt vill vi främja ett kommande yngre arrangörsled.

Turnéverksamhet

Genom turnéverksamhet hittar vi nya vägar och möjligheter att presentera ett internationellt utbud.

Konsertserier

Genom våra egna konsertserier erbjuder och samverkar vi med Hallands arrangörsled kring ett kompletterande musikaliskt utbud. En del av konserterna streamas via en egen playkanal för att göra musiken tillgänglig för en större publik.

STUDIO:

STUDIO är ett samarbete mellan Kultur i Halland och Hallands kommuner med syfte att visa musik som inte syns i det ordinarie konsertutbudet inom folk- & världsmusik, jazz och pop.

INES

INES-serien syftar till att lyfta och visa den samtida improviserade elektroniska musiken och är ett samarbete mellan Kultur i Halland och LJ-Records. Konserterna sänds live på www.inesplay.se

STORM

Konsertserien STORM har som syfte att i samarbete med kommuner och arrangörsföreningar utveckla och komplettera Hallands konstmusikscen.

Festivaler

Kultur i Halland är medarrangör i ett antal festivaler i samarbete med det fria kulturlivet och kommunerna i Halland. De festivaler institutionen för tillfället arbetar mest aktivt med är Halland Opera & Vocal festival, Change Music Festival, Falkenbergs Jazzdagar samt Galgbergsfestivalen.

Barn och unga

Musikinstitutionen arbetar aktivt för att nå det unga Halland. Vi producerar ungdomstävlingen Imagine, mångfaldsprojektet Songlines och deltar i flertalet andra projekt där ungdomar skapar innehållet.

Vi arbetar tillsammans med de halländska kommunerna för att nå barn och unga genom ett subventionerat utbud för skola och förskola, samt för att skapa musikaliska mötesplatser för barn och unga på fritiden.

Följ oss i sociala medier

Kultur i Halland - Musiks sida på Facebook

Kontakt

Vicky Sverkerson, scenkonstchef

Telefon: 070 537 56 65

E-post: viveka.sverkerson@regionhalland.se

Christoffer Andersson, verksamhetsledare musik

Telefon: 073 417 79 74

E-post: christoffer.j.andersson@regionhalland.se

Senast ändrad: