Svårt att nå Region Halland via telefon

Just nu är det svårt att nå Region Hallands sjukvård och övriga verksamheter på telefon. Leverantören felsöker. 1177 och 112 fungerar som vanligt.

Direkt till innehållet

Digitalt först

Satsningen Digitalt först i Halland samordnas av regionbiblioteket och utvecklaren för digital kompetens.

Kungliga biblioteket har fått i uppdrag av regeringen att samordna en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder. Satsningen innebär i sin tur att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier för en digital kunskapshöjning.

Digital kompetens innebär att individer är förtrogna med digitala verktyg och tjänster.

Digital kompetens omfattar också kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Läs mer på bloggen Digitalt först  - användaren i fokus.

Senast ändrad: