Direkt till innehållet

Halland i litteraturen – en bibliografi

Halland i litteraturen är en databas med referenser till böcker, artiklar och annan media som handlar om Halland. Du kan söka på författare, titel, men även på ämnen eller ortsnamn.

Att hitta litteraturen kan du få hjälp med på ditt bibliotek.

Halland i litteraturen drivs i form av ett samarbete mellan kommunbiblioteken i Halland, Högskolebiblioteket i Halmstad och Regionbibliotek Halland. Målet är att göra litteraturen om Halland tillgänglig för skolor, hembygdsforskare och en bred allmänhet.

Databasen växer hela tiden med nya referenser till material om Halland. Förutom böcker lägger vi in referenser till artiklar i tidskrifter, uppsatser i samlingsverk, årsböcker och andra periodiska publikationer. Vår målsättning är att ge en heltäckande bild över litteratur och annan media som handlar om Halland.

Om du har några frågor eller synpunkter kan du kontakta Regionbibliotek Halland.

www.hallandsbibliografin.se

 

Senast ändrad: