Direkt till innehållet

Läsfrämjande

Det regionala utvecklingsarbetet för läsfrämjande i Halland utvecklar arbetsmetoder och kompetenser för läsfrämjande aktiviteter i samarbete med folkbiblioteken. Målgrupp är personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

"Region Halland och kommunerna ska tillsammans verka för alla människors inkludering" (s. 10, Hallands kulturplan 2017-2020).

Målgruppen för det läsfrämjande arbetet är de prioriterade grupper, som nämns i bibliotekslagen paragraf 4 och 5:

  • 4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.
  • 5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska

Senast ändrad: