Direkt till innehållet

Nationella minoriteter

Sveriges fem erkända nationella minoriteter är sverigefinnar, tornedalingar, romer, judar och samer (som också har status som urfolk). Det finns också fem erkända nationella minoritetsspråk; finska, meänkieli, jiddish, romani chib (alla varieteter) och samiska (alla varieteter).

Symbol i form av grön cirkel med symboler för de fem nationella minoriteterna.

Svensk minoritetspolitik har som uppgift att skydda och främja de nationella minoritetsspråken samt främja nationella minoriteters möjligheter att behålla och utveckla sin kultur.

Sveriges nationella minoriteter är en del av det svenska kulturarvet, vår historia och vår samtid. Något som bland annat visar sig i föremål och berättelser samt att det finns invånare i Halland som tillhör de nationella minoriteterna.

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar har länge varit marginaliserade. Detta medför att det nu behövs kunskap och information, både ifråga om rättigheter och om synliggörande.

Regionbibliotekets arbete med nationella minoriteter

I Kultur i Hallands arbete för breddat deltagande ingår att vi ska stärka nationella minoriteters språk och kultur. Inom regionbiblioteksverksamheten arbetar vi med att utveckla metoder och höja kunskapsnivån för arbetet med bibliotekslagens prioriterade grupper, där de nationella minoriteterna ingår.

Sveriges fem nationella minoriteter och deras språk är prioriterade i bibliotekslagen. En struktur för hur arbetet kan ske finns och denna ska implementeras i biblioteksverksamheterna. Region Halland ska arbeta med att synliggöra de nationella minoriteterna samt höja kunskapsnivån om dessa hos tjänstepersoner, framför allt inom folkbiblioteksområdet.

Bibliotekslagen säger i 5 § att ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på

 1. de nationella minoritetsspråken,
 2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
 3. lättläst svenska.”

Kunskap är första steget

I samverkan med folkbiblioteken i Halland har Regionbiblioteket tagit fram ett verktyg för bibliotekens arbete med nationella minoriteter. Verktyget består av sju steg, en taxonomi, där varje steg är en bit på vägen för hur arbetet med nationella minoriteter kan fördjupas. Om du vill ta del av materialet är du välkommen att kontakta oss. Vi har bland annat tagit fram en affisch, en folder och ett bokmärke.

Officiella årsdagar

 • 27 januari – Förintelsens minnesdag
 • 6 februari – Samernas nationaldag
 • 24 februari – Sverigefinnarnas dag
 • 27 februari – Meänkieli-dagen
 • 8 april – Romernas nationaldag
 • 15 juli – Tornedalingarnas dag
 • 2 augusti – Officiell minnesdag för förintelsen av romer
 • 29 september – Resandefolkets dag
 • 5 november – UNESCO:s världsdag för romska språk

Resursbibliotek i Sverige

Finlandsinstitutets bibliotek

Judiska biblioteket

Nordkalottbiblioteket

Sametingets bibliotek

Webbresurser

Information om nationella minoriteter och minoritetslagstiftningen finns på minoritet.se

Om minoritetsspråk på Institutet för språk och folkminnens webbplats

Information om nationella minoriteters bibliotek på Kungliga bibliotekets webbplats

Lästips

De nationella minoriteterna och biblioteken : judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer : lagar, konventioner och minoritetspolitik (pdf, 4.03 MB). Pdf, 4 MB. En genomgång av hur den svenska minoritetspolitiken påverkar bibliotekens verksamhet från 2020 av Kungliga biblioteket.

Litteratur på de fem nationella minoritetsspråken. Katalog om litteratur på minoritetsspråken utgiven 2020 av Kulturrådet. Urvalet är gjort av medarbetare på Umeå stadsbibliotek.

Många sätt att vara människa på – Folkbibliotek och nationella minoriteter (pdf, 10,4 MB). Rapport från 2018 av Cecilia Brisander, Regionbibliotek Stockholm.

Nationellt nätverk

För dig som arbetar på bibliotek finns Svensk biblioteksförenings expertnätverk för, med och om nationella minoriteter och urfolket samerna.

Kontakt

Marija Hane, utvecklare på Kultur i Halland – regionbibliotek
Tel. 072 084 37 19
E-post: marija.hane@regionhalland.se

 

Senast ändrad: