Direkt till innehållet

Fritid = Slöjdtid – filmer för fortbildning

Fortbildning för dig som jobbar med barn och unga i såväl skolan som på fritiden.

Barn och unga har rätt till kultur, rätt att uttrycka sina åsikter och påverka de beslut som rör dem själva. På vilket sätt kan vi då erbjuda slöjd som uttrycksmedel? Hur ger vi barn och unga möjlighet att påverka och vara delaktiga? Hur ger vi barn och unga chansen att påverka och vara delaktiga i processer? Hur möjliggör vi slöjd som uttrycksmedel?

Sju filmer med det senaste inom området

De filmade föreläsningarna vänder sig till dig som jobbar med barn och unga i skolan eller på fritiden. I sju avsnitt tar du del av den senaste kunskapen som presenterades under konferensdagen Fritid = Slöjdtid, ett samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor och Varbergs kommun. Produktionsår 2018.

Fritid = Slöjdtid var en konferens om slöjd på barns och ungas villkor, som arrangerades den 6 september 2018 i Varberg. Konferensen var även en del av Barnfestivalen i Varberg, en festival som utgår från barns tankar och idéer.

Trailer

Se filmen "Trailer om Fritid=Slöjdtid" i nytt fönster.

Se filmerna från konferensen här

Barnkonventionen och bästa barnfestivalen?

Åsa Ekman, barnrättsstrateg.

Åsa Ekman har 15 års erfarenhet av arbete med barnkonventionen berättar om hur barnkonventionen och en barnfestival hänger ihop. Vad säger barnkonventionen om inflytande och delaktighet? Och hur har barnkonventionen använts i det inledande arbetet med barnfestivalen i Varberg? Åsa berättar om sitt arbete med barnen och hur deras tankar och idéer omvandlats till verklighet.

Se filmen "Barnkonventionen" i nytt fönster.

Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn

Barbro Johansson, docent i etnologi vid Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.

Under två års tid engagerades barn i olika åldrar för att skapa en ny barnavdel-

ning på Malmö Stadsbibliotek. ”Kanini” välkomnar nu barn i åldrarna 0-8 år till Bokskogen, Sagogrottan, Picknickgläntan och mycket annat. Barbro Johansson

var en av forskarna som följde processen. Hon berättar om delaktighetsarbetet, utreder begreppet delaktighet och talar om vad det kan innebära att se barn som medborgare.

Se filmen "Att utforma ett barnbibliotek" i nytt fönster.

Hej Slöjd!

Emma Andersson, Utvecklare i slöjd och konsthantverk för barn och unga, Kultur i Halland – Slöjd.

Med barnkonventionen som grund har 350 barn i åldrarna 6-12 år skapat en utställning för barn, kopplat till slöjd och hantverk. Utvecklare och barnkulturdesigner Emma C. Andersson, master i barnkulturdesign från HDK, Göteborg och projektledare för Hej Slöjd! berättar om satsningen där barn från samtliga halländska kommuner har varit delaktiga i att ta fram en utställning. Tillsammans med projektledare och professionella yrkesutövare har barnen utifrån ett utvalt slöjdmaterial skapat, formgivit, ljussatt och kurerat den utställning som visasades på Galleri Hamnmagasinet i Varberg (september – november 2018).

Se filmen "Hej Slöjd" i nytt fönster.

Fler filmer om Hej Slöjd! finns också på www.regionhalland.se/hejslojd

Slöjda med unga

Kajsa Stinnerbom, hemslöjdskonsulent – barn och unga, Region Värmland.

I projektet För slöjden i fritiden utvecklade Region Värmland en utbildningsmodell för verksamheter som vill utveckla arbetet med hemslöjd för barn och unga. Utgångspunkt är att fokusera på de vuxna runt ungdomarna och stärka dem inom skapande arbete och slöjd. Modellen tar avstamp i personalens förkunskaper och verksamhetens behov och förutsättningar. Målet är att fler unga får möjlighet att uttrycka sig genom slöjd. Hemslöjdskonsulent Kajsa Stinnerbom berättar om modellen och vilka effekter utbildningen kan få på verksamheten.

Se filmen "Slöjda med unga" i nytt fönster.

Team slöjd

Anna Bauer, Pecka Söderberg och Sofia Åhrman, Allas Ateljé på Konstepidemin, Göteborg.

Anna Bauer, Pecka Söderberg och Sofia Åhrman berättar om erfarenheterna från sitt nyskapande och gränsöverskridande pilotprojekt för åldersgruppen 10-15 år. I projektet, som genomfördes 2017, har två olika sätt att närma sig världen som ung sammanförts, och styrkor inom slöjd/konst och idrott tagits tillvara. Om drivkrafter, laganda, lust, och om anpassning. Hur det går med slöjden när trösklar hyvlas av och tidspressas? Vad kan vi lära av sporten?

Se filmen "Team slöjd" i nytt fönster.

Mer kultur för fler (barn och unga)

Marie Fagerlind, handläggare på Kulturrådet enhet Kultur i skolan och analys, bild och slöjdlärare, fil.mag textilvetenskap, Stockholm.

Marie Fagerlind berättar om de 10 år som Skapande skola pågått och utvecklats. Vi får också höra om Kulturrådets övriga uppdrag för att fler barn och unga ska få tillgång till konst och kultur.

Se filmen "Mer kultur för fler" i nytt fönster.

Barnfestivalen i Varberg!

Sofie Brinkmo, Enhetschef/Utvecklare, Kultur -och fritidsförvaltningen, Varbergs kommun.

2018 arrangerades för första gången en barnfestival i Varbergs kommun. Underlaget till att skapa festivalen är framtagen med Åsa Ekmans hjälp tillsammans med 280 barn i kommunen. Vi får en kort presentation om hur kommunens olika aktörer har sammanstrålat och tagit till vara på barnens önskemål och skapat en festival.

Se filmen "Barnfestivalen i Varberg" i nytt fönster.

Senast ändrad: