Direkt till innehållet

Hej Slöjd! – filmer för fortbildning

Hur skulle en utställning se ut om barn fick vara med och påverka utformningen? Kan en utställning om slöjd bli en inspiration för barn och unga att börja slöjda? Ta del av ett arbetssätt som möjliggör barns deltagande av egen fri vilja och se hur du kan skapa förutsättningar för barn att bestämma.

Med barnkonventionen som grund har 350 barn i åldrarna 6-12 år skapat en utställning för barn, kopplat till slöjd och hantverk. Utställningen Hej Slöjd!  visades 1 september till 4 november 2018 på Galleri Hamnmagasinet i Varberg.

Filmer för fortbildning

Ta del av ett arbetssätt som möjliggör barns deltagande av egen fri vilja och se hur du kan skapa förutsättningar för barn att bestämma.

Satsningen ”Hej Slöjd!” är dokumenterad i form av fem korta filmer, som visar metoder för hur du kan arbeta tillsammans med barn. Produktionsår 2018.

Trailer

I satsningen Hej Slöjd! har en utställning skapats av och för barn, kopplat till slöjd och hantverk. Det är inte vilken utställning som helst - utan en utställning där barnen bestämmer hur det ska se ut och vad som ska hända!

Se filmen "Trailer" i nytt fönster

Presentation

Med barnkonventionen som grund har 350 barn i åldrarna 6-12 år skapat en utställning för barn, kopplat till slöjd och hantverk. Ta del av ett arbetssätt som möjliggör barns deltagande av egen fri vilja och se hur du kan skapa förutsättningar för barn att bestämma.

Se filmen "Presentation" i nytt fönster.

Mittisage

Följ med på mittissage, en vernissage mitt under utställningsperioden. I denna satsning har vi vänt på processen och låtit barnen vara med och påverka den slutprodukt som är till för dem. Med spänd förväntan följer vi barnens första besök i den utställning som de själva skapat, formgivit, ljussatt och kurerat.

Blev det som de tänkt?

Se filmen "Mittisage" i nytt fönster.

Pedagoger

De vuxnas roll inom denna satsning bygger på att aktivt ta steget bakåt och låta barnen leda processen framåt. Här är vi jämlika medarbetare, bollplank och resurs med kunnande i slöjdmaterialet. Vi ställer frågor kring barnens idéer, form och presentation. Vi ser, lär och undersöker lösningar tillsammans i detta kollektiva verk där barnen är utställningsformgivare och den kreativa motorn.

Se filmen "Pedagoger" i nytt fönster.

Workshop

I ett prövande arbetssätt där tanke, ord och hand väckts till ett experimentellt slöjdande möter barn, 6-12 år, figuren Slöjd. Teman för de kostnadsfria workshopparna var trä, broderi, ull, plåt, halm och papper. Ett möte med professionella yrkesutövare med specialkompetens i det utvalda materialet.

Se filmen "Workshop" i nytt fönster.

Rundvandring

Välkommen in i Kakungengsland, Fantasi-Zoo, Mästermagisk halm, Kattklubben, Himmelriket och PappersParis! Följ med in i den utställning som barnen själva skapat, formgivit, ljussatt och kurerat.

Se filmen "Rundvandring" i nytt fönster.

Föreläsning

Se också den filmade föreläsningen om Hej Slöjd! från konferensen Fritid=Slöjdtid. Där berättar utvecklare Emma Andersson fördjupat om metoderna.

Om satsningen Hej Slöjd!

Hej Slöjd! var en treårig satsning från Kultur i Halland – Slöjd. Med barnkonventionen som grund skapade 350 barn i åldrarna 6-12 år en utställning för barn, kopplat till slöjd och hantverk. Ett samarbete per kommun  genomfördes under 2017 och utställningen  visades hösten 2018.

Varje samarbete kretsade kring ett utvalt slöjdmaterial och dess möjligheter. Barnen arbetade tillsammans med utvecklaren och barnkulturdesignern Emma Andersson samt en professionell yrkesutövare med specialkompetens i det utvalda materialet.

Barnen fick bestämma tema, vad som skulle visas och varför. Utställningen vände sig till målgruppen 6-12 år och fokuserade på att upptäcka och leka med slöjdens material. Målet var att det skulle vara roligt, spännande och tillåtande att besöka utställningen Hej Slöjd!

Med barnkonventionen som grund

Satsningen stödjer sig på barnkonventionens artikel 12, som handlar om barnens rätt att få sin röst hörd, samt artikel 31 som rör barns rätt till lek, vila och fritid. Därför valde vi skolornas fritidsverksamheter som plattform och barnens delaktighet byggde helt på deras egna fria vilja.

Många av de verksamheter som rör barn planeras av vuxna i samhället. I denna satsning har vi vänt på processen och låtit barnen vara med och påverka den slutprodukt som är till för dem. Målet var också att sprida kunskapen om hur vi vuxna kan låta barnen ta mer plats och arbeta med kreativitet och slöjd i såväl pedagogiska syften som för nöjes skull.

Hej Slöjd! har gjorts i samverkan med skolor och fritidshemsverksamheter på ett sätt som är nytt för Kultur i Halland – Slöjd.

Ett prövande nytt arbetssätt

Vi ville utforska ett prövande nytt arbetssätt där tanke, ord och hand väcks till ett experimentellt slöjdande, på barns villkor.

Under våren 2017 besöktes tre fritidshemsverksamheter i Halmstad, Falkenberg och Hylte kommun där hela 260 barn var med och skapade i ull, tyg och papper. Genom att låta barnen delta på fritiden satte vi upplevelsen i centrum. Under hösten fortsatte slöjdandet i Kungsbacka, Varberg och Laholm, där materialen halm, trä och plåt utforskades.

Under fem veckor har varje grupp arbetat fram allt från inspiration till färdigt resultat. Allt som allt har 350 barn medverkat i processen.

Utställningen visades i Varberg

Utställningen visades i Varberg hösten 2018 och det visades sex integrerade världar - slöjdade, konstruerade, ljussatta och formgivna av barnen själva.

För barn 6 –12 år fanns det en chans att träffa Slöjd och själv testa på något av materialen i en kostnadsfri workshop. Workshopar hölls på lördagar och även på höstlovet. Teman för workshopparna var trä, broderi, ull, plåt, halm och papper. Pedagoger kunde också att boka visning och slöjdstund för grupper.

Under utställningsperioden var det totalt 410 barn som slöjdade och totalt 1267 personer besökare.

Professionella slöjdare och konsthantverkare

Projektledarens och de inbjudna professionellas roll inom denna satsning bygger på att aktivt ta steget bakåt och låta barnen leda processen framåt. Här är vi jämlika medarbetare, bollplank och resurs med kunnande i slöjdmaterialet. Vi ställer frågor kring barnens idéer, form och presentation. Vi ser, lär och undersöker lösningar tillsammans i detta kollektiva verk där barnen är utställningsformgivare och den kreativa motorn. Ett prövande nytt arbetssätt där tanke, ord och hand väckts till ett experimentellt slöjdande, på barns villkor.

I satsningen sker barnens möten med professionell kultur med högsta spets och kvalité där projektledaren och metodutvecklare Emma Andersson, med master i barnkulturdesign från HDK-Göteborg, koordinerat mötena mellan barn och konsthantverkare/slöjdare.

Medverkande specialister i satsningen:

  • Erik Torstensson - ull
  • Emma Ihl - broderi
  • Per-Anders Hübner - papper
  • Anna Fabler - halm
  • Lina Envall - färskt trä
  • Karolina Witt - plåt.

Senast ändrad: