Direkt till innehållet

Hör&Gör – inkluderande metoder inom slöjd

Hör&Gör är ett långsiktigt barn- och ungdomsprojekt där vi arbetar med delaktighet, berättande samt hållbarhet inom slöjden.

Genom att prova, undersöka och reflektera över olika pedagogiska grepp och idéer vill Hör&Gör utveckla en inkluderande metod, som ökar barn och ungas möjligheter att påverka sitt eget slöjdande samt känna lustfyllt engagemang.

Hör&Gör vill nå fler barn och unga - födda i eller utanför Sverige - med och utan funktionsvariationer samt barn och unga inom de nationella minoritetsgrupperna.

Hör&Gör är ett flerårigt utvecklingsprojekt som drivs tillsammans av regionala hemslöjdskonsulenter och utvecklare inom slöjd och konsthantverk i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne (Regionsamverkan Sydsverige).

Kontaktperson i Halland är Veronica Olofsson.

Senast ändrad: