Direkt till innehållet

Nätverk för slöjdare och konsthantverkare

Vi har tre olika nätverk för slöjdare och konsthantverkare, för att kunna nå relevanta grupper i olika sammanhang. Ibland arrangerar vi också träffar kring specifika intressefrågor.

Vill du ingå i ett av nätverken eller i något sammanhang samarbeta kring frågor som berör områdena, kontakta Kultur i Halland - Slöjd!

Sticknätverk

Att stickningen är stor i  Halland är fantastiskt eftersom vi har ett arv här att förvalta när det gäller denna teknik! Runt 25 stickcaféer finns i Halland, några duktiga designers och många stickentusiaster. För att vi ska kunna nå varandra, sprida information och göra stickinsatser tillsammans, finns ett sticknätverk.

Vill du ha information och finnas med i listan eller är du arrangör och vill samarbeta kring stickning, kontakta utvecklare Marita Jönsson. Ett nyhetsbrev skickas ut några gånger om året till dem som finns med i listan. Välkommen med idéer på vad vi kan göra tillsammans!

Tränätverk

Vill du ingå i ett nätverk kring träslöjdande och få utskick om trä, kontakta utvecklare Veronica Olofsson.

Vävnätverk

I Halland finns idag 40 olika vävgrupper. Det är föreningar, vävstugor, hyresgästföreningar och privatpersoner som driver de olika mötesplatserna. Kultur i Halland - Slöjd gör utskick med information kring vävning och det anordnas två vävcaféer om året. Kontakta utvecklare Marita Jönsson om du vill ingå i nätverket och få utskick om vävning.

På webbplatsen Textil Hemslöjd hittar du din närmaste vävstuga.

Senast ändrad: