Direkt till innehållet

Slöjdhandledarutbildning

Slöjdhandledarutbildningen är en fortbildning för dig som vill jobba med barn och unga. Med utgångspunkt i den traditionella slöjden arbetar vi med enkla tekniker, lätta att anpassa efter olika förutsättningar och behov. Utbildningen består av sex heldagar, med olika teman, under en termin. Hösten 2023 arrangeras utbildningen på Gunnebo slott och trädgårdar som ett samarbete mellan Kultur i Halland – Slöjd och förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.

Vill du starta en helt ny verksamhet, lägga till slöjd som aktivitet i en befintlig verksamhet eller kanske starta en slöjdklubb? Slöjdhandledarutbildningen vänder sig till företagare inom slöjd och hantverk som vill utveckla sin pedagogiska verksamhet. Den passar också dig som redan arbetar med barn och unga, till exempel i förskola, grundskola, särskola, som museipedagog eller barn- och ungdomsledare. Vi har också deltagare som arbetar med vuxna inom ramen för LSS.

Barnhänder som tvinnar rep.

Vi utgår från den traditionella slöjden och arbetar med enkla tekniker, handverktyg, material från naturen och ett smart resurstänk, lätt att anpassa efter olika förutsättningar och behov. Vi sätter också slöjden i ett tvärkulturellt sammanhang med lek, berättande och musik. Målet är att ge alla barn möjligheter till fritt skapande och kreativ utveckling.

Kursen innehåller

29/8, Barnen och hemslöjden

Teoripass: Vad är hemslöjd? Hur kan vi hjälpa barn att slöjda?
Slöjdpass: Grannlåtsbroderi och halmslöjd

21/9 Slöjda säkert tillsammans

Mer info om den här dagen kommer senare

16/10, Slöjd för alla barn

Teoripass: Hur gör vi slöjden tillgänglig för alla barn?
Slöjdpass: Tovning på flera sätt
Gästlärare: Tillgänglighetskonsulent Tina Weidelt

10/11, Den magiska slöjden

Teoripass: Hur kan man kombinera slöjdande med berättande och musik?
Slöjdpass: Återbruksslöjd
Gästlärare: Skådespelare Cilla Klein

27/11, Barnen på jorden

Teoripass: Den universella slöjden och det allmänmänskliga behovet att skapa
Slöjdpass: Flätteknik och repslagning
Inspiratör: Textilkonstnär och antropolog Erika Ticona

15/12, Barnen i skogen

Teoripass: Hur lär vi barnen att bli skogskloka? Allemansrätt och trädkunskap.
Slöjdpass: Tälja i färskt trä
Gästlärare: Hemslöjdskonsulent Joakim Lilja

Datum och plats

Datum för höstens utbildning är:

  • 29 augusti
  • 21 september
  • 16 oktober
  • 10 november
  • 27 november
  • 15 december.

Vi träffas på Gunnebo slott och trädgårdar i Mölndal.

Om du reser kollektivt är närmsta busshållplats Gunnebo Park, varifrån du promenerar ca 0,9 km.

Kostnad

Avgiften är 3500 kr inklusive moms för 6 heldagar. I avgiften ingår föreläsningar och handledning, kaffe och te med lättare tilltugg, slöjdmaterial, kurslitteratur samt en kortare barnolycksfallsutbildning.

Anmälan

Anmälan har stängt. Sista anmälningsdag var den 14 augusti 2023.

Kontakt

För mer information, kontakta utvecklare Emma Andersson, telefon: 073-341 32 34, e-post: Emma.C.Andersson@regionhalland.se

Senast ändrad: