Direkt till innehållet

Slöjdhandledarutbildning

Vill du utbilda dig till Slöjdhandledare? Denna utbildning riktar sig såväl till dig som vill utveckla redan befintlig verksamhet som till dig som vill starta en ny.

Bildcollage som visar broderi, täljda pinnar och karvsnitt, kapsyler och askar i papper.

Aktuell grundutbildning till slöjdhandledare startar den 27 februari 2020 och pågår till den 19 maj. Studieort är Halmstad. Sista anmälningsdag är 10 februari.

Lär dig slöjda hållbart, enkelt och säkert med barn och unga

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom fritids, skola, förskola, kulturskola, särskola, museum, naturrum, ungdomsverksamhet, kyrka, förening eller liknande och som vill öka möjligheten för barn, unga och/eller vuxna att slöjda.

Utbildningen erbjuder dig, med eller utan förkunskaper, redskap för att slöjda hållbart, säkert och enkelt tillsammans med barn och unga. Pedagogiken går också att använda i sammanhang där du slöjdar med vuxna och äldre.

47 timmar tillsammans med erfarna utbildningshandledare och gästföreläsare

Utbildningsupplägget är 47 studietimmar fördelat på sju träffar under våren, februari-maj 2020. Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment, grupparbete, kortare hemuppgifter samt en halvdag med hjärt- och lungräddning inriktning Barn och olycksfall i slöjdrummet. Vi arbetar i naturnära material med hög kvalité och låg miljöpåverkan.

Det finns 12 utbildningsplatser.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningsintyg. För att få ett fullständigt utbildningsintyg krävs närvaro på alla sju träffar. Intyg ges alltid på genomförda delmoment, om du inte har närvarat vid alla.

Deltagarkostnad är 3900 kr exkl. moms. Litteratur och kursmaterial, för- och eftermiddagsfika ingår. Sista anmälningsdag är 10 februari. Anmälan är bindande efter 10/2 men kan överlåtas till kollega.

Handledarutbildningen våren 2020

Antagna deltagare träffas vid sju tillfällen.

 • Plats: Utbildningen hålls på Hallands Konstmuseum i Halmstad.
 • Tider: kl. 08.30- 16.15 med uppehåll för lunch som ordnas på egen hand.
 • Datum för utbildningstillfällena är: 27 februari, 13 och 24 mars, 9 och 24 april samt 5 och 19 maj.

Utbildningens handledare

Karolina Witt, slöjdhandledarutbildare, konsthantverkare och kostymör.

Emma Andersson, utvecklare slöjd och konsthantverk med inriktning barn och unga.

Utbildningens innehåll

Praktisk del

 • Plåtslöjd – Berättarlykta, grundteknik, verktygs- och materialkännedom.
 • Hastkorg – flätteknik och materialkännedom.
 • Yllebroderi – Grannlåtsbroderi, grundteknik och materialkännedom.
 • Pappslöjd – Ordskattkista
 • Tovning – olika, grundtekniker och materialkännedom.
 • Täljning – i färskt trä, grundteknik, säkerhet verktygs- och materialkännedom.
 • Vävning – på flera sätt, grundteknik och materialkännedom.
 • Grenfigurer – att kombinera olika slöjdtekniker.
 • HLR – Hjärt- och lungräddning barn.
 • Delta i en Slöjdklubb, miniformat.
 • Hör & Gör – slöjd och berättande.

Teoridel

 • Om slöjd och strukturer.
 • Vad är slöjd?
 • Slöjden med barnet i centrum.
 • Introduktion av Slöjdklubbens struktur.
 • Slöjden i en trygg miljö.
 • Olycksfall i slöjdrummet.
 • Slöjdens rum – hur omgivningen påverkar.
 • Mångfald och integration.
 • Slöjdens berättelser – ord och magi.
 • Barnet som medskapare.
 • Slöjden som resurs – hållbarhet.
 • Pedagogikens fem förhållningssätt.
 • Slöjdens utforskande och reflekterande arbetssätt.
 • Genus jämställdhet – barn och slöjd.
 • Slöjdens lust och nytta.
 • Slöjden som resurs – tvärkulturella möten.
 • Grupparbete – att arrangera slöjdaktivitet, planering och upplägg.

Utbildningen arrangeras av Kultur i Halland - Slöjd  som detta år samarbetar med Hallands Konstmuseum.

 

Senast ändrad: