Direkt till innehållet

Ull – en fantastisk fiber

Ull är en fantastisk fiber ur både praktisk synvinkel och hållbarhetssynvinkel. I Halland har vi ca 30 000 får som ger oss ca 60 000 kg ull per år. I Sverige är siffran ca 1.000 ton ull per år.

Uppskattningsvis tas 20 % av landets ull till vara och vidareförädlas. Samtidigt importeras ca 336 ton råull från utlandet. Nu börjar olika aktörer att vakna och röster verkar för att priset på vår inhemska ull ska höjas och olika led kopplas samman.

Samverkan för att sprida kunskap om ull

Kultur i Halland – Slöjd samverkar med olika parter både nationellt och inom länet för att höja kunskaperna om ull genom varierade arrangemang.

Se vårt kalendarium där det emellanåt erbjuds olika aktiviteter eller kontakta Marita Jönsson, för att få information.

Ull som resurs -  ett EU-projekt 2018-2020

Ull har en otrolig potential. Ull är slitstark, formbar, tål höga temperaturer, är ljuddämpande och elastisk. Ull är 100% nedbrytbar. Hur vill du använda den halländska ullen?

”Ull som resurs” är ett EU-projekt som drivs av ett partnerskap av Hushållningssällskapet Halland, Coompanion Halland, Hallands fåravelsförening, Region Halland och The Loop Factory AB. Projektet har ett stort övergripande mål: Vi måste hitta avsättning till svensk ull och sluta slänga den för att i nästa steg importera ull från djur som haft det betydligt sämre än de svenska djuren. Det kan vi göra på många sätt, så projektet kommer att arbeta med breda perspektiv. Vi utgår från Halland, men samarbetar gärna med andra områden.

Projektet kommer att arbeta fram till våren 2020. Under projekttiden hoppas vi att vi tagit stora kliv framåt för den svenska ullen. Vi kommer inte att ha löst alla problem för det är en längre process än så, men vi har kommit en bit på väg.

"Ull som resurs" arbetar med:

  • Kartläggning av nuläget - Vi samlar kunskapen om nuläget för halländsk ull. Kvaliteter, raser, klippning, utbildningsbehov, företagen i fårnäringen, logistiken runt ull etc. Kunskap som lägger grund för våra insatser.
  • Kompetensutveckling för företagare - Kompetensutvecklingsinsatser i ullhantering erbjuds fårföretagare.
  • Ullens värdekedja - Hur ser affärsmodellerna ut för hantering av ull? Tillsammans utvecklar vi nya affärsmodeller för värdekedjan kring ull. Insamling, sortering, tvätt, förvaring och transporter är delar i detta.
  • Klassificeringssystem - Hur bedömer vi kvaliteten på ull? Inom projektets tidsram startar vi diskussioner med aktörer på nationell nivå för att utveckla ett klassificeringssystem som kvalitetssäkrar ull och gör den konkurrenskraftig och säljbar.
  • Nya produkter - För att öka avsättningen av ull är produktutvecklingen central. Företagare med innovativa idéer får hjälp att utveckla nya produkter av ull av olika kvaliteter för olika ändamål.

Projektet "Ull som resurs" genomförs av Hushållningssällskapet med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden. I samarbete med Region Halland, Coompanion Halland, Fåravelsföreningen Halland och The Loop Factory.

Presentation av projektresultat och halländska aktörer

Ta del av presentationen från utställningen i november 2020, där projektresultatet visades:

Presentation av Ull som resurs och medverkande halländska aktörer (pdf)

För mer information om "Ull som resurs", se Hushållningssällskapet Hallands webbplats www.hushallningssallskapet.se

Utställningen "ull för livet"

Ull för livet är en utställning som tagits fram av Sveriges hemslöjdskonsulenter/regionala utvecklare och där Kultur i Halland – Slöjd varit med i arbetet. Ann-Sofie Svansbo, hemslöjdskonsulent i Östergötland, har varit formgivare. Utställningen presenterar småskaligt inhemskt ullhantverk och visar ullens fördelar och användningsområden. Den ull som visas kommer från svenska får och garnet är spunnet på svenska spinnerier och visas i sin naturliga färgskala.

Idag finns det tolv mindre spinnerier i Sverige. Majoriteten lönspinner, d v s du som har ull kan lämna in den för spinning och bestämma den garnkvalitet du önskar. Vissa spinnerier köper också upp ull av god kvalitet och har egna garnsortiment.

Syftet med utställningen är att skapa samverkan och lyfta ullnäringen i landet ur ett hantverks- och kunskapsperspektiv.

Utställningen är uppbokad t o m januari 2020. Se www.textilhemslojd.se under fliken Ull, där turnéplan kommer finnas inom kort. ull för livet kommer också visas i Halland, när och var är inte ännu bestämt.

Ull i kubik - ett årligt arrangemang med ull i fokus

Varje höst går Ull i kubik av stapeln. Ett arrangemang med ull och får i fokus, förlagt till Öströö Fårfarm, Tvååker. Ullrelaterade hantverksalster säljs, hantverksdemonstrationer, workshops, föreläsningar, råullsmarknad, mm. www.ullikubik.se

Arrangörer är Öströö Fårfarm, Studiefrämjandet, Evas Ullkläder, Kerstin Paradis Gustafsson, Naturskyddsföreningen, Hallands fåravelsförening och Kultur i Halland – Slöjd. Varje år försöker vi utveckla någon ny vinkling på arrangemanget.

Aktörer på ullfronten i Halland

Kerstin Paradis Gustafsson, boende i Varbergs kommun, är en av landets främsta ullexperter. 2017 fick hon Region Hallands kulturpris för sitt mångåriga arbete med ull. Läs mer på www.kerstinparadis.se

Hallands fåravelsförening erbjuder utbildningar, arrangerar studiebesök och är det regionala organet för fårägare.

Kontaktperson

Marita Jönsson, utvecklare - slöjd och konsthantverk, telefon 035-17 98 81, e-post: Marita.Jonsson@regionhalland.se.

Senast ändrad: