Webbplatser

Webbplatser ikon

Professionella konstnärer och kulturskapare

I Halland finns många kulturskapare som inte är institutionsknutna, utan ingår i den fria delen av kulturlivet. De arbetar yrkesverksamt, en del på heltid, andra på deltid. Vårt uppdrag är att skapa möjligheter för fria kulturskapare att bo och verka i regionen och att tillföra sina särskilda kompetenser till Halland.

Fria kulturskapare representerar ofta konstnärlig förnyelse och experimenterande. De har möjlighet att fatta snabba beslut, arbetar flexibelt och rörligt och etablerar nationella och internationella nätverk. Som grupp utgör fria kulturskapare en viktig partner i kulturpolitiken.

Kontakta oss gärna för att boka tid – om du vill diskutera ditt konstnärskap, projektansökningar, din roll som kulturskapare och för att få veta mer om hur Kultur i Halland stödjer fria kulturskapare.

Förutsättningar för fria kulturskapare

De viktigaste förutsättningarna för att de fria kulturskaparna ska kunna verka i Halland är att det finns:

 • ett tillräckligt underlag av kulturskapare för att skapa en kreativ miljö
 • en god återväxt av kulturskapare
 • forum för kommunikation mellan kulturskapare
 • repetitionslokaler, verkstäder, studior eller motsvarande
 • lokaler för sceniska framträdanden, utställningar eller motsvarande
 • en intresserad och engagerad publik
 • möjligheter att kunna verka under rimliga ekonomiska förhållanden.

I Halland finns många kulturskapare som inte är institutionsknutna, utan ingår i den fria delen av kulturlivet. De arbetar yrkesverksamt, en del på heltid, andra på deltid. De ekonomiska förutsättningarna är sådana att de flesta även har en annan sysselsättning med kulturanknytning, ofta i form av ett undervisningsyrke med kulturinriktning.

Kulturinstitutionerna och de fria aktörerna har olika uppdrag men är viktiga var och en på sitt sätt. Institutionerna bör arbeta genrelöst och gränsöverskridande och uppmuntra till samarbeten. De fria kulturskaparnas roll är att arbeta flexibelt och lättrörligt. De har möjlighet att fatta snabba beslut och har oftast en nära relation till nya tankar inom kulturområdet. De fria aktörernas arbetsformer är typiska för hur man driver projekt, exempelvis inom företag med spjutspetsinriktning.

Detta vill Region Halland

 • stärka stödet till innovation, förnyelse och kulturutveckling
 • förstärka infrastrukturen för det professionella skapandet
 • stärka de halländska kulturinstitutionerna
 • öka möjligheter till utbildning och kompetensutveckling.

(Ur Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024, s. 15)

Utbildningar i kultursektorn

Grunden för ett halländskt kulturliv av hög kvalitet är utbildning. För att få en topp krävs en bredd, vilket innebär att det behövs en kontinuerlig och långsiktig satsning på bildning och utbildning.

Idag erbjuds ett rikt kulturutbud för eleverna i grundskolor och gymnasier. Här har de professionella kulturskaparna stor möjlighet att medverka. Läs mer på våra sidor om kultur för barn och unga.

Region Halland arbetar för att erbjuda möjligheter till kvalitativa utbildningar inom nischade och prioriterade områden av strategisk betydelse. När innehållet i dessa utformas ska regionens professionella kulturskapare erbjudas att medverka. De ska även ges möjligheter att undervisa tillsammans med nationella och internationellt väletablerade föreläsare.

I syfte att bredda kompetensen hos de yrkesverksammafria kulturskaparna ska Region Halland ta initiativ till en samverkan med Högskolan i Halmstad och närliggande universitet för att analysera betydelsen av att starta utbildningar där konstnärlig utbildning kombineras med pedagogisk, ekonomisk och annan inriktning.

Kompetensutveckling via Kulturakademin

Region Halland finansierar genom Kulturakademin ett brett utbud av kurser. Detta för att öka möjligheterna till utbildning och kompetensutveckling för professionellt verksamma i Halland. På Kulturakademins webb kan du se kursutbudet Länk till annan webbplats..

Nätverk och mötesplatser

Vi arbetar för att skapa fler nätverk och mötesplatser för fria kulturskapare i Halland. Genom att skapa en interaktivitet och växelverkan mellan de institutionsknutna kulturskaparna, de fria yrkesverksamma, och amatörerna, skapas en samlad kraft för kulturutveckling. Mötena kan ske genom föreläsningar, workshopar, konserter och utställningar och bör vända sig till en stor spännvidd av kulturskapare – som illustrerar innovation, experiment, nyskapande samt gräns- och genreöverskridande kulturella uttryck.

Samråd för kulturskapare

Samrådsmöten hålls för att tillvarata professionella kulturskapares erfarenheter och kompetenser i vårt arbete med att genomföra Hallands kulturstrategi och kulturplan. Deltagarna är utvalda för att representera konstområden.

Region Hallands samråd för kulturskapare

Kultur o.s.v. – mötesplats för kulturskapare i Halland

Kultur o.s.v. är en mötesplats för alla som arbetar med konst och kultur i Halland. Vi samlas kring teman och frågor som är viktiga för flera av oss. Planering av programmet görs av samrådet för kulturskapare i Halland.

Läs mer om Kultur o.s.v.

Regionalt kulturstöd

Som kulturskapare kan du ansöka om stöd från Region Halland för kulturprojekt: utvecklingsstöd, produktionsstöd och expresstöd. Du kan också ansöka om arbetsstipendium för konstnärer samt om verksamhetsstöd till professionella fria grupper och organisationer.

Arbetsstipendier delas ut till enskilda personer som är bosatta och verksamma i Halland. Det ska delas ut till yrkesverksamma konstnärer inom alla konstområden, dock inte till personer under grundutbildning och inte heller till amatörer.

Utöver de stödformer där du ansöker om finansiering gör Kultur i Halland och institutionerna Art Inside Out, Rum för Dans och Musik Hallandia en mängd aktiviteter, satsningar och utlysningar som syftar till att främja de olika konstformerna.

Regionalt kulturstöd

Kontakt

Veronica Olofsson, utvecklingsledare Kulturella och kreativa branscher, tel. 035-17 98 80, e-post: veronica.olofsson@regionhalland.se

Kontakta gärna någon av oss som arbetar med kultur för att boka tid om du vill diskutera ditt konstnärskap, projektansökningar, din roll som kulturskapare och för att få veta mer om hur Kultur i Halland stödjer fria kulturskapare.

Senast ändrad: