Webbplatser

Webbplatser ikon

Guider för kulturskapare

Hur kan Region Halland hjälpa dig som är kulturskapare? Vilka andra organisationer erbjuder stöd i olika former? Här har vi samlat några tips och länkar som vi tror att du som är kulturskapare kan ha nytta av.

Vi strävar efter att förstärka efterfrågan på kulturskapares tjänster, stimulera till arbetstillfällen, ge kulturskapare möjligheter att förverkliga sina idéer och initiativ samt genom att underlätta för er att möta publiken i Halland.

Detta kan vi hjälpa dig med

Vi som arbetar med kultur i Region Halland kan hjälpa dig som fri kulturskapare med:

 • individuell hjälp genom personliga möten.
 • att hitta möjliga samarbetspartner.
 • hjälp att söka internationellt, nationellt, regionalt och kommunalt stöd.
 • att hitta nya former för marknadsföring för att nå din publik.
 • rådgivning och stöd till fria kulturskapare som avser projektutveckling och gränsöverskridande koncept.
 • att vara en länk till att möjliggöra samverkan mellan olika konstområden.

Vi arbetar även med att stärka den fria aktören genom att:

 • medverka till att skapa nätverk för fria kulturskapare.
 • ordna kurser och informationsträffar för fria kulturskapare.
 • bygga broar mellan oetablerade och etablerade fria kulturskapare.
 • planera och genomföra projekt med inriktning på kulturskapare i internationella sammanhang.

Tips för dig som tar uppdrag

Goda råd vid alla typer av uppdrag till professionella kulturskapare, oavsett konstområde:

 • Specificera uppdragets innehåll och omfattning.
 • Kom överens om antal timmar som beräknas för engagemanget på förhand.
 • Respektera upphovsrätten.
 • Upprätta skriftliga avtal.
 • Beakta att arvodet, förutom lön och lönekostnader, ska täcka kringkostnader för att driva en verksamhet, såsom materialkostnader, ateljé/kontorshyra, försäkringar och telefon/IT etc.
 • Ta hjälp av konstnärsorganisationernas och centrumbildningarnas rekommendationer och avtal.

Tipsen är hämtade från KLYS webbplats, läs mer på KLYS webb om arvodesrekommendationer Länk till annan webbplats..

Regionala stöd till kulturskapare

Som kulturskapare kan du söka regionalt kulturstöd i form av utvecklingsstöd, produktionsstöd och expresstöd samt arbetsstipendier från Region Halland.

Du som är företagare i kulturbranschen kan ansöka om stöd till företag och näringsliv.

Du kan även söka kulturstöd lokalt, nationellt, eller internationellt.

Regionalt kulturstöd

På våra sidor om regionalt kulturstöd hittar du information om vilka stöd du kan söka från Region Halland.

Andra regionala stöd

Du som är företagare i kulturbranschen kan också ansöka om stöd till företagare.

Timbanken – stöd för dig som vill utveckla ditt företag

Timbanken är ett stöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett.

Med Timbanken får du som är företagare i Halland tillgång till fem kostnadsfria konsulttimmar. Denna konsulthjälp kan t ex utnyttjas för att stärka ert varumärke, marknadsföring eller annan affärsutveckling. Timbankens konsulter ger även företagsstöd och rådgivning för er som vill satsa på utlandsaffärer, bättre lönsamhet och organisationsutveckling.

Timbankens konsulttimmar gäller er som är företagare eller ska starta bolag i någon av kommunerna Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg eller Kungsbacka.

Läs mer på Timbanken.se Länk till annan webbplats.

Organisationer som ger stöd till kulturskapare

Stöd för kulturverksamhet och projekt kan sökas från många olika bidragsgivare.

Tips om andra organisationer som ger stöd och finansiering till kultur och kulturskapare

KLYS

KLYS står för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd. KLYS utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige och företräder genom 14 medlemsorganisationer ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse.

klys.se Länk till annan webbplats.

Konstnärsnämnden och Konstnärsguiden

Webbplatsen Konstnärsguiden vänder sig till konstnärer inom alla områden och innehåller aktuell information om Sveriges skatte- och trygghetssystem.

Där finns information om vad som gäller när du blir förälder eller pensionär och vilka rättigheter du har när du blir sjuk. Där finns också information om regler kring skatter, skulder, studielån och mycket mer.

Guiden försöker utöver detta ge olika exempel utifrån konstnärers verklighet, vardag. Konstnärsguiden ligger under Konstnärsnämndens arbete med att bevaka och sprida kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor.

Konstnärsguiden finns på Konstnärsnämndens webbplats: www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden Länk till annan webbplats.

På samma webbplats finns också Konstnärsnämndens lista med ansökningstider för alla stöd de delar ut: www.konstnarsnamnden.se/ansokningstider Länk till annan webbplats.

Kulturrådet

Kulturrådet ska främja konst- och kulturverksamheter – i hela Sverige och i utlandet. Organisationer och fria aktörer kan beviljas bidrag av Kulturrådet. De flesta bidrag går att söka under en begränsad ansökningsperiod.

Läs mer om vilka bidrag Kulturrådet fördelar och vilka ansökningstider som gäller på Kulturrådets webbplats Länk till annan webbplats..

Nyhetsbrev för dig som vill ha koll

Regionala nyhetsbrev om kultur

Nyhetsbrev från andra

Konstnärsnämndens nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Kulturrådets nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: