Webbplatser

Webbplatser ikon

Samråd för kulturskapare

Samrådsmöten hålls för att tillvarata professionella kulturskapares erfarenheter och kompetenser i vårt arbete med att genomföra Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024. Deltagarna är utvalda för att representera konstområden.

Region Halland har valt ut deltagare till samrådsgruppen för att få en bredd utifrån konstområden, genus och generationstillhörighet samt geografisk spridning. Deltagarna ska representera områdets intressen och inte egenintressen.

För att gruppen ska kunna bidra i arbetet med förverkligandet av kulturplanen krävs regelbundna träffar, 2–4 gånger per år.

Deltagare i samrådet för kulturskapare

Deltagarna i samrådsgruppen representerar konstområden. Andra utövare inom respektive konstområde ska kunna kontakta samrådsgruppens representanter för att lyfta in tankar och funderingar. Du är också välkommen att kontakta Region Halland direkt! Kontaktperson är Veronica Olofsson, se längre ner på sidan.

I samrådet för professionella kulturskapare 2021–2024 deltar:

Aktuellt möte

Samrådsmöte sker måndagen den 27 maj 2024 klockan 13–16.00 på Kronobränneriet i Halmstad.

Följande punkter står på agendan:

  • Samrådet håller enskilt möte för gemensamt remissyttrande om Hallands kulturstrategi 2025–2032 samt Hallands kulturplan 2025–2028.

Kultur o.s.v. – mötesplats för kulturskapare i Halland

Kultur o.s.v. är en mötesplats för alla som arbetar med konst och kultur i Halland. Vi samlas kring teman och frågor som är viktiga för flera av oss. Planering och genomförande görs av Kultur i Halland i samarbete med samrådet för kulturskapare i Halland.

Aktuella konferenser presenteras i kalendern över Kulturarrangemang.

Kontaktperson på Region Halland

Veronica Olofsson

Utvecklingsledare – Kulturella och kreativa branscher

035-17 98 80

Senast ändrad: