Direkt till innehållet

Handbok för arrangörer

Har du en bra idé till en föreställning och konsert? Vill du göra ett arrangemang tillsammans med oss? Eller vill du beställa ur vårt utbud med kulturprogram för barn och unga?

Ta då kontakt med någon av Kultur i Hallands utvecklare eller producenter! Detta gäller både om vi ska vara medarrangör eller endast bidragsgivare. En första kontakt är alltid viktigt oavsett om du är en ny eller en erfaren arrangör.

Kultur i Halland arbetar med produktioner, förmedling, stöd och utbildning. Vi erbjuder ett brett utbud i olika stilar och genrer. Mångfald och professionalitet genomsyrar verksamheten.

Information för arrangörer angående coronaviruset

Den 9 februari 2022 upphör de flesta restriktioner med anledning av coronapandemin för kulturarrangemang.

Håll dig uppdaterad kring eventuella förändringar genom att följa uppdateringar från Regeringen, Folkhälsomyndigheten samt via www.krisinformation.se.

Handbok och checklistor

När vi är överens om hur ett samarbete ska se ut är det en massa saker som ska fungera för att arrangemanget ska bli lyckat för alla parter. Därför har vi satt samman en Handbok för arrangörer med tillhörande checklistor, som vi hoppas ska bli ett bra verktyg att använda vid olika kulturarrangemang.

Checklista vid arrangemang för barn och unga

Checklista vid arrangemang i skolan

Checklista för dansföreställningar

Checklista för musikarrangemang

Om du är osäker på något är det bara att kontakta oss så hjälper vi dig!

Rådgivning och utbud för kulturarrangemang

Kontakta gärna Kultur i Hallands utvecklare och producenter för mer information om hur vi kan bidra till ditt arrangemang genom rådgivning eller förmedling av kontakter.

Kultur för barn och unga

På sidorna om Kultur för barn och unga presenterar vi ett utbud av regionalt subventionerade kulturprogram för förskola, skola, gymnasium och andra arrangörer.

Musik

Kultur i Halland producerar och förmedlar föreställningar och konserter i alla genrer. Inom vissa genrer erbjuder vi ett fast subventionerat utbud.

På webbplatsen musikhallandia.se kan du läsa mer om subventionerat utbud och kontaktpersoner för dig som vill göra musikarrangemang.

Kultur för äldre

En överenskommelse om regional samverkan gällande kultur för äldre finns mellan Region Halland och samtliga kommuner. Syftet är att ge kulturen en långsiktig plats i halländsk äldreomsorg och öka tillgången till ett kulturutbud med hög konstnärlig kvalitet utifrån den äldres behov och önskemål.

Hallands bildningsförbund har regionens uppdrag att utifrån överenskommelsen utveckla kulturen till en stark och hållbar resurs i samverkan med kommunerna och en mängd kulturaktörer. Hallands bildningsförbund förmedlar också subventionerade kulturprogram som riktar sig till gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande med mera, i kommunal eller privat regi.

Läs mer och se det subventionerade kulturutbudet på Hallands bildningsförbunds webbplats.

Senast ändrad: