Direkt till innehållet

Checklista corona – möten

Att tänka på när du ska arrangera större möten, föreläsningar, workshopar, inspirations- och fortbildningsdagar. Med anledning av spridningen av det nya Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 vill vi informera våra arrangörer om rutiner i samband med möten, föreläsningar, workshopar, inspirations- och fortbildningsdagar.

Ett publikt arrangemang ska upplevas som tryggt och säkert. Här listas några åtgärder att vidta i enlighet med myndigheternas rådande restriktioner och rekommendationer, med fokus på avstånd och hygien:

Inför arrangemanget

Tillåt endast föranmälningar till arrangemanget, för att ha kännedom om antal personer som kommer befinna sig på plats.

Informera besökare, om möjligt direkt via mail, eller via marknadsföring om vad de kan vänta sig på plats, hur arrangemanget är covid-19-anpassat samt att de ska avstå från deltagande och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Du bör även informera om hur smittspridningen kan begränsas.

Du är som arrangör ansvarig för att dokumentera samtliga smittskyddsåtgärder samt att informera personal och funktionärer om dessa.

Ankomst till arrangemanget

 • Öppna lokalen i god tid, för att möjliggöra ett lugnt insläpp och undvika trängsel.
 • Om möjligt, låt publikvärdar/funktionärer assistera vid in- och utgång till lokalen och påminn besökare om att hålla avstånd.
 • Se till att det finns tydligt skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Placera en handspritstation synlig vid ankomst/entré.

Hygien

 • Ge tillgång till så många toaletter som möjligt, utrustade med tvål och pappershanddukar. Även handdesinfektion bör finnas på flera platser i lokalen.
 • Rengör särskilt utsatta ställen som handtag och ledstänger inför, och vid behov även under, varje arrangemang.
 • Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Lokal

 • Antal platser till arrangemanget ska anpassas efter lokalen, dock fr.o.m. 2021-06-01 högst 50 st sittande inomhus resp. 500 st sittande utomhus. För stående publik gäller 8 st inomhus respektive 100 personer utomhus. Tänk på att varje person ska kunna disponera 10 kvadratmeter inomhus respektive 5 kvadratmeter utomhus av den totala ytan.
 • Anpassa sittplatser med avstånd/tomma platser mellan olika sällskap. Ett sällskap ska beräknas till maximalt fyra personer och varje sällskap ska hålla ett avstånd på 1 meter framåt, bakåt och i sidled till närmsta sällskap.
 • Du är som arrangör ansvarig för att tydligt beräkna maxantal till arrangemanget samt skriftligt dokumentera hur du beräknat detta. Maxantalet ska tydligt anslås i anslutning till evenemanget.
 • Se över och skapa tydliga flöden i lokalerna för att säkerställa gott om plats för varje besökare, om möjligt separata in- och utgångar i lokalen.
 • Markera med skyltar eller golvdekaler där köbildning kan förväntas – vid entréer, eventuell servering, toaletter, garderob etc.

Servering

Vid eventuell servering – erbjud ett begränsat sortiment med slutna förpackningar eller färdiga portioner.

Längd på arrangemanget

Långvariga händelser (mer än ett par timmar) kan öka risken för smittspridning. I största möjliga mån, arrangera korta evenemang.

Både för arrangörens representanter och deltagare gäller att avstå från besök och stanna hemma om man upplever minsta sjukdomssymptom.

Tillstånd

Ta reda på om arrangemanget kräver tillstånd, eller om en anmälan ska skickas till polisen. Länk till polisens webbsida.

Tips på länkar

Tänk på att restriktionerna snabbt kan förändras. Därför är det viktigt att du som arrangör är uppdaterad.

Folkhälsomyndigheten: Aktuell information om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Region Halland: Aktuell information om läget i Halland

Krisinformation.se samlar information om det rådande läget.

Skyltar

Här nedan finns länkar till pdf-filer för utskrift av skyltar med påminnelse om att hålla avstånd samt att hålla god handhygien.

2m_Regeln_A3_Tryck2

Tvätta_händerna_A3_Halland-1

Senast ändrad: