Direkt till innehållet

Checklista corona – scenkonst

Att tänka på när du ska arrangera publika evenemang och föreställningar. Med anledning av spridningen av det nya Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 vill vi informera våra arrangörer om rutiner i samband med ett publikt arrangemang.

Folkhälsomyndigheten har aviserat förändringar i restriktionerna under sommaren 2021. För att få så aktuell information som möjligt uppmanar vi er att följa utvecklingen via www.folkhalsomyndigheten.se.

Ett evenemangsbesök ska upplevas som tryggt och säkert. Här listas några åtgärder att vidta i enlighet med myndigheternas rådande restriktioner och rekommendationer, med fokus på avstånd och hygien.

Målsättningen med dessa rekommendationer för scenkonstarrangemang är att underlätta för scenkonstaktörer att hålla öppet och samtidigt bidra till att ta sitt ansvar för att minska smittspridningen och skapa trygga förhållanden för publik genom att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och generella rekommendationer.

Scenkonsten omfattas av ordningslagen och pandemilagens restriktioner kring offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Varje arrangör behöver göra sin egen bedömning och vidta åtgärder som de anser nödvändiga.

Från 2021-07-01 gäller en publikrestriktion enligt nivå 2 som medger en sammankomst med 50 personer stående eller 300 personer sittande vid en offentlig sammankomst inomhus. Varje person ska vid en sammankomst inomhus kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Vid en offentlig sammankomst utomhus är motsvarande siffror 600 personer stående alternativt 3000 personer sittande. Varje person ska vid en sammankomst utomhus kunna disponera 5 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

1 metersregeln mellan varje person eller sällskap är kvar.

Från 2021-07-15 gäller nivå 1. Följ förändringarna på folkhälsomyndighetens webbplats: Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).

Som arrangör är det viktigt att hålla sig uppdaterad kring ev. förändringar i restriktionerna. Detta gör du bäst genom att följa uppdateringar från Regeringen, Folkhälsomyndigheten samt via www.krisinformation.se. Som arrangör har man även ansvar att hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från den regionala smittskyddsläkaren.

Inför evenemanget

Tänk igenom hur bokning och biljettköp ska gå till. Gäller endast förköp eller går det att köpa på plats? Undvik kontanthantering och förebygg att trängsel uppkommer.

Beräkna antalet maxdeltagare vid evenemangsplatsen. Dokumentera detta skriftligt och redovisa för hur beräkningen är gjord. Tydliggör maxantalet utåt.

Informera besökare, om möjligt direkt via e-post, eller via marknadsföring, om vad de kan vänta sig på plats, hur arrangemanget är covid-19-anpassat samt att de ska avstå från deltagande och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Informera även hur smittspridning kan undvikas. Vid behov, gör en salongsplan som kan kommuniceras till publik inför och under besöket för att underlätta publikflödena in och ut ur salongen.

Ankomst till evenemanget

 • Öppna lokalen i god tid, för att möjliggöra ett lugnt insläpp och undvika köbildning.
 • Tänk på att ha extra publikvärdar/funktionärer som kan assistera i foajé och vid in- och utgång i både själva byggnaden och salen och för att påminna publiken om att hålla avstånd.
 • Se över och skapa tydliga flöden i foajéer för att säkerställa gott om plats för varje besökare, om möjligt separata in- och utgångar i salen.
 • Markera med skyltar eller golvdekaler där köbildning kan förväntas – vid entréer, eventuell servering, toaletter, garderob etc.
 • Säkerställ att sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled, framåt samt bakåt från andra sällskap. Ett sällskap ska inte uppgå till fler än 4 deltagare.

Hygien

 • Ge tillgång till så många toaletter som möjligt, utrustade med tvål och pappershanddukar. Även handdesinfektion bör finnas på flera platser i lokalen.
 • Säkerställ att personal eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta.
 • Rengör särskilt utsatta ställen som handtag och ledstänger inför, och vid behov även under, och mellan varje arrangemang.
 • Dokumentera smittskyddsåtgärderna som vidtagits skriftligt.

Lokal

 • Informera om du har numrerat eller ej och om insläpp sker med publikvärdar som hjälper till med placering. Om du har onumrerat, tänk noga igenom hur du ska placera publiken. Kan man sitta med sitt sällskap? Hur många kan det vara i varje sällskap? Tänk på att ett sällskap ska vara på högst 4 personer och att varje sällskap ska ha 1 meter i varje riktning till nästa sällskap.
 • Antal platser till angemanget ska anpassas efter lokalen/platsen. Från 2021-07-01 gäller nivå 2 från den 2021-07-15 gäller nivå 3, för aktuell information se Folkhälsomyndighetens webbplats: Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
 • Notera att antalet gäller just publiken – vid scenkonstföreställningar och konserter räknas inte ensemblen eller funktionärer med.
 • Anpassa sittplatser med avstånd/tomma platser mellan olika sällskap, följ rådande restriktioner. Vid behov spärra av de första raderna för att säkerställa avstånd mellan publik och scen.
 • Se över och skapa tydliga flöden i lokalerna för att säkerställa gott om plats för varje besökare, om möjligt separata in- och utgångar i lokalen.
 • Markera med skyltar eller golvdekaler där köbildning kan förväntas – vid entréer, eventuell servering, toaletter, garderob etc.

Publikinformation

Informera på er webbsida eller annat lämpligt media och hur kunden ska göra vid eventuell sjukdom.

 • Hur meddelar besökaren att hen inte kommer?
 • Vad gäller för återköp vid sjukdom/förhinder och hur går det till?

Både för arrangörens representanter och publiken gäller förstås att avstå från besök och stanna hemma om man upplever minsta sjukdomssymptom.

Riskbedömning

Gör en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg enligt länken nedan. Om svaren är ja på många av frågorna, överväg att ställa in eller skjuta upp.

Riskanalys - Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg

Tips på länkar

Folkhälsomyndigheten: Aktuell information om Covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Region Halland: Aktuell information om läget i Halland

Krisinformation: samlad information om läget: Krisinformation.se

Skyltar

Här nedan finns länkar till pdf-filer för utskrift av skyltar med påminnelse om att hålla avstånd samt att hålla god handhygien.

2m_Regeln_A3_Tryck2

Tvätta_händerna_A3_Halland-1

Senast ändrad: