Direkt till innehållet

Internationell samverkan och europeiska nätverk

För att uppnå målen i både nationella och regionala strategier ska Kultur i Halland främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.

Nationella och internationella samarbeten är också ett av de områden Region Halland och kommunerna har enats som särskilt viktiga att utveckla vidare. Strävan efter att öka in- och utflödet av idéer och människor som berikar den halländska kultursektorn är därför ett genomgående drag i alla Kultur i Hallands arbetsområden.

60-80% av alla beslut på kommunal, regional eller nationell nivå i Sverige kommer från EU.

”De strukturer som finns för att utveckla samverkan över regiongränser, nationellt och internationellt, ska stärkas”, står det i Hallands kulturplan 2017-2020 (s. 16).

Kultur i Hallands europeiska nätverk

Det finns en stor efterfrågan från kultursektorn på EU-expertis, tillgång till internationella nätverk och kontakter, samt praktiskt hands-on-kunnande om europeiska projekt. Ökad kompetens som effekt av erfarenhetsutbyte mellan kulturaktörer är en av grundpelarna för att nå framgång på den europeiska arenan. För att möta det växande behovet erbjuder Intercult en mötesplats för internationalisering av kulturella verksamheter, en plattform för nätverkande och erfarenhetsutbyte med tillgång till internationell expertis och omvärldsbevakning.

Culture Action Europe

Culture Action Europe är en non-profit nätverksorganisation som arbetar för att stärka kulturens roll på europeisk nivå. Region Halland är medlemmar via Intercult och Access Europa.

Kulturella EU-länkar

Kommissionen

Kommissionens kultursida

Generaldirektoratet för kultur och utbildning

Parlamentet

Parlamentets utskott för kultur och utbildning

Rådet

Kulturministerrådet

Kreativa Europa – EU-kommissionens stödprogram för kulturella och kreativa sektorer under 2014 – 2018 och kan sökas av aktörer i hela landet som t ex vill bygga internationella samarbeten.

Kontakt

Mats Bjerde, Avdelningschef – Konst och Kultur
Telefon: 035-17 98 58
E-post: Mats.Bjerde@regionhalland.se

Senast ändrad: