Direkt till innehållet

Kultur i Hallands logotyp

Kultur i Hallands verksamhetslogotyp används av Kultur i Hallands olika verksamheter, men kan också användas för att visa att en verksamhet fått kulturstöd från Region Halland samt i olika samarbeten.

Informera om ni fått stöd från Region Halland

Alla projekt som beviljats kulturstöd från Region Halland ska informera om det i marknadsföring och pressmaterial. Det ska ske genom att ha med Region Hallands logotyp och/eller följande förklarande text: Med stöd av Region Halland.

Samarbeten

I samarbeten går det bra att använda verksamhetslogotypen Region Halland - Kultur i Halland, eller Region Halland - Kultur i Halland - Film respektive Region Halland - Kultur i Halland - Slöjd där det är aktuellt.

Glöm inte tom yta runt logotypen

För att logotypen ska framgå tydligt ska den alltid ha en tom yta, en frizon, runt om. I denna får det inte ligga bilder, text eller liknande.

För mer information om hur verksamhetslogotyperna kan användas, kontakta gärna en kommunikatör på Kultur i Halland.

Kultur i Halland

Kultur i Halland verksamhetslogotyp i färg.

 

Här kan du ladda ner fler varianter av Kultur i Hallands verksamhetslogotyp:

Verksamhetslogotyp Kultur i Halland - Tryck zip

Kultur i Halland - Film

Kultur i Halland - Film - logotyp i färg

 

Här kan du ladda ner fler varianter av Kultur i Halland - Films verksamhetslogotyp:

Verksamhetslogtyp Kultur i Halland - Film - Tryck zip

Kultur i Halland - Slöjd

Kultur i Halland - Slöjd - logotyp i färg

 

Här kan du ladda ner fler varianter av Kultur i Halland - Slöjds verksamhetslogotyp:

Verksamhetslogotyp Kultur i Halland - Slöjd - Tryck zip

Senast ändrad: