Direkt till innehållet

Kulturdialog

För att fånga upp invånarnas tankar och idéer om hur kulturen i Halland ska utvecklas bjöd Region Halland och kommunerna i början av 2016 in till dialogmöten, ett i varje kommun. Totalt deltog cirka 500 personer och under 179 gruppsamtal samlades tankar om kulturutveckling in.

Illustration med personer i olika åldrar och olika utseende som utövar olika former av kultur.
Illustration av Jonatan Knut. Foto: Jonatan Knut

Deltagarna var konst- och kulturutövande amatörer, professionella kulturskapare, föreningsaktiva, organisationsföreträdare, politiker och tjänstemän samt intresserad allmänhet.

Vi har nu sammanställt anteckningar från dialogerna per kommun. Anteckningarna har sorterats i ämnesområden som förekom i gruppsamtalen. Punkterna är antecknarnas tolkning av gruppens samtal eller direkt citat från gruppdeltagarna.

Kunskapsunderlag för Hallands kulturplan och verksamhetsplaner

De tankar, idéer och konkreta förslag som kom fram vid dialogerna har tillfört ett viktigt kunskapsunderlag för innehållet i Hallands kulturplan 2017 - 2020. Materialet ska också bli föremål för fortsatt samverkan mellan Region Halland och kommunerna och ska bland annat tas om hand i verksamhetsplaner för kulturutveckling. Materialet används som grund även för arbetet med kulturplanen för 2021-2024.

Tack för er medverkan!

Sammanställningar från dialogmöten 2016

Kulturdialog Falkenberg (PDF)

Kulturdialog Halmstad (PDF)

Kulturdialog Hylte (PDF)

Kulturdialog Kungsbacka (PDF)

Kulturdialog Laholm (PDF)

Kulturdialog Varberg (PDF)

 

Senast ändrad: