Svårt att nå Region Halland via telefon

Just nu är det svårt att nå Region Hallands sjukvård och övriga verksamheter på telefon. Leverantören felsöker. 1177 och 112 fungerar som vanligt.

Direkt till innehållet

Kultur o.s.v. – mötesplats för kulturskapare

Kultur o.s.v. är en mötesplats för alla som arbetar med konst och kultur i Halland. Vi samlas kring teman och frågor som är viktiga för flera av oss. Planering av programmet görs av samrådet för kulturskapare i Halland.

Två personer står på en scen inför publik. På scenen visas en presentation med texten Kultur osv.
Första tillfället av Kultur o.s.v. 19 mars 2019 på Kulturhuset Najaden i Halmstad. Foto: Karin Olsson

Kultur o.s.v. 2019

Målgrupp: konstnärer, kulturskapare, kulturorganisationer, arrangörer, politiker och tjänstepersoner som arbetar med konst och kultur i Halland.

Deltagande är kostnadsfritt.

Det här kommer vi att fokusera på och prata om under året:

Finansiering av konstnärligt och kulturskapande arbete i Halland

Datum: 19 mars 2019

Plats: Kulturhuset Najaden i Halmstad.

Publikarbete, kommunikation och marknadsföring

Datum: 25 april 2019

Plats: Kulturhuset Komedianten i Varberg.

Bristen på kritisk bevakning av konstnärligt arbete i media

När: I oktober 2019, datum är inte bestämt än.

Datum, plats och program för dagen publiceras senare.

Arrangörer och arrangörskap

När: I november 2019, datum är inte bestämt än.

Datum, plats och program för dagen meddelas senare.

Filmade presentationer från Kultur o.s.v.

Finansiering av konstnärligt och kulturskapande arbete i Halland

Kulturhuset Najaden, Halmstad 19 mars 2019.

Regional medfinansiering av konst- och kulturskapande

Emma Gröndahl, ordförande i driftnämnden Kultur och skola och Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola, Region Halland.

Se filmen med Emma Gröndahl i nytt fönster.

Se filmen med Eva Nyhammar i nytt fönster.

Kommunal medfinansiering av kulturskapande arbete

Andreas Meimermondt, Laholms kommun berättar om ansvarsfördelningen och samarbetet mellan kommunerna och regionen.

Se filmen med Andreas Meimermondt i nytt fönster.

Kontakt

Anders T Carlsson, utvecklingsledare kultur

E-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se

Telefon: 035-17 98 28

Senast ändrad: