Direkt till innehållet

Kultur o.s.v. – mötesplats för kulturskapare

Kultur o.s.v. är en mötesplats för alla som arbetar med konst och kultur i Halland. Vi samlas kring teman och frågor som är viktiga för flera av oss. Planering av programmet görs av samrådet för kulturskapare i Halland.

Två personer står på en scen inför publik. På scenen visas en presentation med texten Kultur osv.
Första tillfället av Kultur o.s.v. 19 mars 2019 på Kulturhuset Najaden i Halmstad. Foto: Karin Olsson

Kommande tillfällen av Kultur o.s.v.

Målgrupp: Konstnärer, kulturskapare, kulturorganisationer och arrangörer som arbetar med konst och kultur i Halland.

Deltagande är kostnadsfritt.

Aktuella tillfällen presenteras i kalendern för kulturarrangemang

Filmade presentationer från Kultur o.s.v.

Finansiering av konstnärligt och kulturskapande arbete i Halland

Kulturhuset Najaden, Halmstad 19 mars 2019.

Regional medfinansiering av konst- och kulturskapande

Emma Gröndahl, dåvarande ordförande i driftnämnden Kultur och skola och Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola, Region Halland.

Se filmen med Emma Gröndahl i nytt fönster.

Se filmen med Eva Nyhammar i nytt fönster.

Kommunal medfinansiering av kulturskapande arbete

Andreas Meimermondt, Laholms kommun berättar om ansvarsfördelningen och samarbetet mellan kommunerna och regionen.

Se filmen med Andreas Meimermondt i nytt fönster.

Kontakt

Veronica Olofsson, tel. 035-17 98 80, e-post: veronica.olofsson@regionhalland.se

Senast ändrad: