Direkt till innehållet

Kultur o.s.v. – mötesplats för kulturskapare

Kultur o.s.v. är en mötesplats för alla som arbetar med konst och kultur i Halland. Vi samlas kring teman och frågor som är viktiga för flera av oss. Planering av programmet görs av samrådet för kulturskapare i Halland.

Två personer står på en scen inför publik. På scenen visas en presentation med texten Kultur osv.
Första tillfället av Kultur o.s.v. 19 mars 2019 på Kulturhuset Najaden i Halmstad. Foto: Karin Olsson

Kultur o.s.v. 2019

Målgrupp: konstnärer, kulturskapare, kulturorganisationer, arrangörer, politiker och tjänstepersoner som arbetar med konst och kultur i Halland.

Deltagande är kostnadsfritt.

Det här kommer vi att fokusera på och prata om under året:

Finansiering av konstnärligt och kulturskapande arbete i Halland

Datum: 19 mars 2019

Plats: Kulturhuset Najaden i Halmstad.

Publikarbete, kommunikation och marknadsföring

Datum: 25 april 2019

Plats: Kulturhuset Komedianten i Varberg.

Bristen på kritisk bevakning av konstnärligt arbete i media

När: I oktober 2019, datum är inte bestämt än.

Datum, plats och program för dagen publiceras senare.

Arrangörer och arrangörskap

När: I november 2019, datum är inte bestämt än.

Datum, plats och program för dagen meddelas senare.

Filmade presentationer från Kultur o.s.v.

Finansiering av konstnärligt och kulturskapande arbete i Halland

Kulturhuset Najaden, Halmstad 19 mars 2019.

Regional medfinansiering av konst- och kulturskapande

Emma Gröndahl, ordförande i driftnämnden Kultur och skola och Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola, Region Halland.

Se filmen med Emma Gröndahl i nytt fönster.

Se filmen med Eva Nyhammar i nytt fönster.

Kommunal medfinansiering av kulturskapande arbete

Andreas Meimermondt, Laholms kommun berättar om ansvarsfördelningen och samarbetet mellan kommunerna och regionen.

Se filmen med Andreas Meimermondt i nytt fönster.

Kontakt

Anders T Carlsson, utvecklingsledare kultur

E-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se

Telefon: 035-17 98 28

Senast ändrad: