Skärpta råd i Halland

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Halland. De skärpta råden är förlängda och gäller till den 13 december. Läs mer på 1177.se.

Skärpta råd i Halland

Direkt till innehållet

Hallands kulturplan

Hallands kulturplan 2017–2020 fastställdes av regionfullmäktige 23 november 2016.

Omslagsbild för Hallands kulturplan 2017-2020.

Hallands kulturplan syftar till att förstärka kulturens kraft för att bidra till utveckling och tillväxt i Halland. Den utgör också underlag för statsbidrag från Statens kulturråd.

Kulturplanen har tagits fram i samverkan med de halländska kommunerna och i samråd med civilsamhället och professionella kulturskapare. Dessutom har kulturdialoger förts med invånarna i Halland, varav en särskilt med ungdomar. Sakkunniga inom olika konst- och kulturområden har deltagit i utformningen av planens innehåll.

En preliminär kulturplan remissbehandlades från den 6 maj till 15 september 2016 och planen har därefter reviderats och kompletterats.

Den 23 november 2016 beslutade regionfullmäktige att fastställa planen.

Hallands kulturplan 2017–2020 (PDF-dokument)

Senast ändrad: