Direkt till innehållet

Uppföljning

Uppföljning av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024.

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är direkt kopplad till den regionala utvecklingsstrategin ”Halland – Bästa livsplatsen 2035”, som en genomförandestrategi för att bidra till målen i denna.

Uppföljningar görs årligen av de regionala genomförandestrategierna.

I Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 beskrivs i den inledande delen åtta strategiska utvecklingsområden: Barn och unga, Breddat deltagande, Digital kulturutveckling, Fristadskonstnär, Kultur och hälsa, Kulturella och kreativa näringar samt Kultur och samhällsbyggnad.

Kulturstrategin innehåller också beskrivningar av samverkan med kommunerna, det professionella kulturlivet liksom folkbildning och idéburna organisationer.

I den avslutande delen beskrivs prioriteringar för olika verksamhetsområden: Art Inside Out, Biblioteksverksamhet, Bild och form, Film, Konst- och kulturkritik, Kulturarv, Litteratur, Regional enskild arkivverksamhet, Scenkonst – dans, musik, teater, Slöjd och konsthantverk samt Spelkultur.

Uppföljning av Hallands kulturstrategi 2021

I denna uppföljning ligger fokus på de åtta strategiska utvecklingsområdena. Den belyser också vad som åstadkommits i samverkan med de aktörer utan vilka ingen konst eller kultur skulle finnas: professionella konstnärer och kulturskapare, civilsamhällets aktörer och regionens kommuner.

Uppföljning av regionala strategier 2021 – Hallands kulturstrategi och kulturplan

 

Senast ändrad: