Direkt till innehållet

Regionsamverkan Sydsverige – Kultur

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.

De sydsvenska kulturpolitikerna har enats om följande:

  • Sydsverige lockar
    Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
  • Sydsverige samverkar
    En kulturpolitik som stimulerar samarbeten
  • Sydsverige tillgängliggör
    Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla

Positionspapperet lanserades vid ett gemensamt politiskt möte i Varberg, den 20 februari 2018. Samtliga nämnder med ansvar för kulturfrågor i Region Halland, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Blekinge och Landstinget i Kalmar samt representanter från Riksdagens kulturutskott deltog i mötet.

Positionspapperet är klubbat i alla regioner som ingår i Regionsamverkan Sydsverige.

Läs positionspapperet ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige”

Genom Regionsamverkan Sydsverige har flera samarbeten påbörjats, bland annat inom den professionella dansen. Detta innebär att medborgarna får tillgång till fler dansföreställningar på fler platser i Sydsverige.

Läs mer om Regionsamverkan Sydsverige på www.regionsamverkan.se

Senast ändrad: