Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Regionsamverkan Sydsverige – Kultur

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.

De sydsvenska kulturpolitikerna har enats om följande:

  • Sydsverige lockar

    Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft

  • Sydsverige samverkar

    En kulturpolitik som stimulerar samarbeten

  • Sydsverige tillgängliggör

    Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla

Positionspapperet lanserades vid ett gemensamt politiskt möte i Varberg, den 20 februari 2018. Samtliga nämnder med ansvar för kulturfrågor i Region Halland, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Blekinge och Landstinget i Kalmar samt representanter från Riksdagens kulturutskott deltog i mötet.

Positionspapperet är nu klubbat i alla regioner som ingår i Regionsamverkan Sydsverige.

Läs positionspapperet ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige”

Genom Regionsamverkan Sydsverige har flera samarbeten påbörjats, bland annat inom den professionella dansen. Detta innebär att medborgarna får tillgång till fler dansföreställningar på fler platser i Sydsverige.

Läs mer om Regionsamverkan Sydsverige på www.regionsamverkan.se

Senast ändrad: