Direkt till innehållet

Samråd för kulturskapare

Samrådsmöten hålls för att tillvarata professionella kulturskapares erfarenheter och kompetenser i vårt arbete med att genomföra Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024. Deltagarna är utvalda för att representera konstområden.

Region Halland har valt ut deltagare till samrådsgruppen för att få en bredd utifrån konstområden, genus och generationstillhörighet samt geografisk spridning. Deltagarna ska representera områdets intressen och inte egenintressen.

För att gruppen ska kunna bidra i arbetet med förverkligandet av kulturplanen krävs regelbundna träffar, 2–4 gånger per år.

Deltagare i samrådet för kulturskapare

Deltagarna i samrådsgruppen representerar konstområden. Andra utövare inom respektive konstområde ska kunna kontakta samrådsgruppens representanter för att lyfta in tankar och funderingar. Du är också välkommen att kontakta Kultur i Halland direkt!

Kontaktperson på Kultur i Halland är Veronica Olofsson, tel. 035-17 98 80, e-post: veronica.olofsson@regionhalland.se

I samrådet för professionella kulturskapare 2021–2024 deltar:

Aktuellt möte

Samrådsmöte sker måndagen den 11 september 2023 klockan 15–18 på Kronobränneriet i Halmstad.

Följande punkter står på agendan:

  • Statusuppdatering från respektive konstfält.
  • Samrådets roll – tidigare och nu samt dialog kring samrådets roll i framtiden inom nästa kulturplan.
  • Kultur o.s.v. – en mötesplats för alla som arbetar med konst och kultur i Halland. Fördjupning inom tematiken Barn och unga inför konferens våren 2024
    samt förberedelse för konferens med öppen kulturplansdialog 3 oktober kl. 16–19.30 på Kulturhuset Najaden i Halmstad.

Kultur o.s.v. – mötesplats för kulturskapare i Halland

Kultur o.s.v. är en mötesplats för alla som arbetar med konst och kultur i Halland. Vi samlas kring teman och frågor som är viktiga för flera av oss. Planering och genomförande görs av Kultur i Halland i samarbete med samrådet för kulturskapare i Halland.

Aktuella konferenser presenteras i kalendern över Kulturarrangemang.

 

Senast ändrad: