Direkt till innehållet

Samråd för kulturskapare

Samrådsmöten hålls för att tillvarata professionella kulturskapares erfarenheter och kompetenser i vårt arbete med att genomföra Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024. Deltagarna är utvalda för att representera konstområden.

I framtagandet av kulturplanen ställs det krav från Kulturrådet, på att regionen ska utforma den regionala kulturplanen i samverkan med kommunerna och i samråd med det professionella kulturlivet och civilsamhället.

Gruppens sammansättning och funktion

Region Halland har valt ut deltagare till samrådsgruppen för att få en bredd utifrån konstområden, genus och generationstillhörighet samt geografisk spridning. Deltagarna ska representera områdets intressen och inte egenintressen.

För att gruppen ska kunna bidra i arbetet med förverkligandet av kulturplanen krävs regelbundna träffar, 2-4 gånger per år.

Deltagare i samrådet för kulturskapare

Deltagarna i samrådsgruppen representerar konstområden. Andra utövare inom respektive konstområde ska kunna kontakta samrådsgruppens representanter för att kunna lyfta in tankar och funderingar.

Samråd för professionella kulturskapare 2021-2024

Det nya samrådet träffades för ett första digitalt samrådsmöte torsdagen den 10 december 2020.

I samrådet 2021-2024 deltar:

 

Ersättare kallas vid behov, om ordinarie representant har förhinder.

Kultur o.s.v. - mötesplats för kulturskapare i Halland

Kultur o.s.v. är en mötesplats för alla som arbetar med konst och kultur i Halland. Vi samlas kring teman och frågor som är viktiga för flera av oss. Planering av programmet görs av samrådet för kulturskapare i Halland.

Aktuella konferenser presenteras i kalendern över Kulturarrangemang.

 

Senast ändrad: