Webbplatser

Webbplatser ikon

Arbetsstipendium för konstnärer

Region Halland utlyser ett arbetsstipendium för yrkesverksamma konstnärer som är bosatta och verksamma i Halland.

Arbetsstipendierna utlyses en gång per år. Ansökan kan lämnas in 1–30 november.

Vad är syftet med stipendiet?

Stipendiet ska möjliggöra för konstnärer att koncentrera sig på och fritt utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendiet ska därigenom bidra till att skapa förutsättningar för fritt obundet konstnärligt skapande i Halland.

Vem kan söka?

Arbetsstipendierna kan delas ut till enskilda personer som är folkbokförda eller stadigvarande bosatta och yrkesverksamma i Halland.

Sökande ska vara yrkesverksam inom någon av alla de konstformer som finns, till exempel: bild, form, dans, teater, musik, litteratur, film, slöjd- och konsthantverk, tecknade serier, ljudkonst, performance, konst- och kulturkritik, översättning av litteratur, med mera.

Notera att:

  • Stipendiet kan beviljas högst vart tredje år.
  • Stipendiet kan inte sökas av personer som går på en konstnärlig grundutbildning eller för kostnader för deltagande i masterprogram vid konstnärlig högskola.

Så här gör du din ansökan

Ansökan sker i Varbi, Region Hallands verktyg för rekrytering.

Ansökan är öppen 1–30 november.

Till ansökan ska du bifoga:

  1. Personbevis från Skatteverket gällande för Fondansökan/stipendium Länk till annan webbplats..
  2. Meritförteckning eller CV.
  3. Arbetsprover. Minst tre aktuella arbetsprover ska bifogas ansökan, gärna med utdrag som visar någon del från ett pågående konstnärligt arbete. Bifogas om möjligt digitalt i form av länkar till webbplatser som anges i ansökan, eller som pdf-dokument som bifogas ansökan.

Hur mycket pengar kan man få?

Budget för stipendierna antas årligen. Antal stipendier kan därmed variera mellan olika år. Stipendiebeloppen kan också variera mellan olika mottagare.

En jury behandlar ansökningarna

Kultur i Halland tillsätter en jury som har till uppgift att ta fram ett komplett förslag som ska omfatta antal arbetsstipendier, belopp per arbetsstipendium och mottagare.

Juryn ska bestå av personer som är yrkesverksamma inom olika konstområden, som inte är skrivna eller huvudsakligen verksamma i Halland.

Grundkriteriet för juryns urvalsprocess är konstnärlig kvalitet och yrkesverksamhet. Så långt som möjligt eftersträvas mångfald och spridning av stipendier över konstformer, etnicitet, ålder, kön och geografisk del av Halland.

Jury för 2024 års arbetsstipendier

  • Jesper Brygger – Litteratur
  • Joanna Karlberg – Film
  • Lis Hellström Sveningson – Scenkonst, performativ konst, tvärdisciplinära ansökningar och videokonst
  • Jonas Burman – Musik
  • Charlotta Eidenskog – Bild och form, konsthantverk och slöjd

Beslut

Beslut meddelas under februari.

Redovisning

För arbetsstipendier krävs ingen redovisning.

Kontakt

Anders T Carlsson, utvecklingsledare
Telefon: 035 17 98 28
e-post: anders.t.carlsson@regionhalland.se

Senast ändrad: