Webbplatser

Webbplatser ikon

Expresstöd

Expresstöd kan sökas om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom sex månader. Beslut meddelas inom 6 veckor.

Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta i Halland och därigenom främja utveckling och återväxt inom kultursektorn.

Det högsta belopp som kan sökas är 25 000 kr.

Vem kan söka

Expresstöd kan endast sökas av juridiska personer med säte i Halland och personer med enskild firma som är folkbokförda i Halland.

Unga kulturaktörer kan söka stödet om de har utbildning inom konst- och kulturområdet eller tidigare erfarenhet som aktör inom kulturområdet.

Kommuner kan inte beviljas Expresstöd.

För vad kan du få Expresstöd

Stöd kan ges till nya idéer och projekt som inte tidigare beviljats kulturstöd från Region Halland, samt för förstudier, internationellt utbyte, resebidrag för medverkan i utställning, festival eller kulturarrangemang. Författare i Halland kan ansöka om lektörs- och redaktörsstöd.

Ansökningar om stöd till konstnärlig produktion inom alla genrer hänvisas till att söka Region Hallands produktionsstöd.

Gör endast en ansökan per projekt, oavsett antal medverkande. Två eller flera ansökningar för ett och samma projekt är inte tillåtet. Sådana projekt hänvisas till att söka Region Hallands övriga stödformer.

Projektansökningar för projekt som inte ska genomföras inom sex månader avvisas utan handläggning. Sådana projekt hänvisas till att söka Region Hallands övriga stödformer.

Ansökan

Du kan ansöka om expresstöd under dessa perioder:

  • 15 januari–31 maj
  • 15 augusti–30 november

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av vad de sökta pengarna ska användas till. Ansökan sker i e-tjänsten för Expresstöd. Du signerar ansökan med ditt BankID.

Obligatoriska bilagor:

  • Registerutdrag från Skatteverket (om du söker för en förening ska du i stället bifoga organisationsnummerbevis från Skatteverket).
  • CV för dig som söker stöd. Ha med ett par länkar med arbetsprover eller exempel på tidigare erfarenhet med relevans för din ansökan.
  • CV ska även bifogas för den/de personer du söker stöd för att arvodera i projektet.
  • Om du söker resestöd för medverkan i utställning eller för internationellt utbyte ska inbjudan bifogas ansökan.

Ansökningarna behandlas löpande och beslut meddelas inom 6 veckor. Ansökningar som skickas till Region Halland diarieförs och blir en offentlig handling.

Om du har frågor kan du kontakta en utvecklare på Kultur i Halland för att diskutera din projektidé innan ansökan.

Mer information om expresstöd

Läs mer under rubrikerna i menyn:

Rekvisition av anslag

Beviljat anslag måste rekvireras för att utbetalning ska ske. Fyll i och skicka in rekvisitionsblanketten. Utbetalning sker cirka tre veckor efter att rekvisitionen inkommit till Region Halland.

Region Hallands rekvisitionsblankett (med förifyllda fält för Expresstöd) Excel, 123 kB.

Kontaktperson

Anders T Carlsson

Utvecklingsledare – Kultur

035-17 98 28

Senast ändrad: