Direkt till innehållet

Expresstöd

Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut. Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland. Det högsta belopp som kan beviljas är 25 000 kr. Ansökan ska innehålla en kort och tydlig beskrivning av vad de sökta pengarna ska användas till.

Expresstöd kan sökas för

Expresstöd kan sökas av konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland. Stöd kan sökas för mindre projekt, förstudier, deltagande i konstnärliga sammanhang samt konstnärliga och kulturella initiativ.

Region Halland kan bevilja stöd till projekt och evenemang som bedöms vara av regionalt intresse. Kultur i Halland handlägger inkomna ansökningar. Hallands kulturplan 2017-2020 utgör avgörande grund vid bedömning av ansökningar. Bedömning av ansökan sker på konstnärlig grund. Stöd kan beviljas i mån av tillgång på medel.

Expresstöd kan inte sökas och beviljas för inkomstbortfall.

Ansökan

Ansökan ska göras med ansökningsblankett för Expresstöd.

Ansökan skickas per e-post till regionen@regionhalland.se (ansökan behöver inte underskrift om den e-postas) eller till postadress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad.

Ansökningar som skickas till Region Halland diarieförs och blir en offentlig handling.

Handläggning

På ansökningsblanketten väljer du vilken av följande avdelningschefer på Kultur i Halland som ska handlägga din ansökan. De fyra handläggare du kan välja mellan är:

  • Maria Ehrenberg: Biblioteksverksamhet, litteratur, kultur och hälsa.
  • Petra Johansson: Residensverksamhet.
  • Mats Bjerde: Bild- och formkonst, slöjd, film, kulturarv.
  • Vicky (Viveka) Sverkerson: Scenkonst.

Information om beslut

Beslut meddelas vanligtvis inom tre veckor. Det görs via e-post till den sökande. Vilka som beviljats stöd kommer även att publiceras på Region Hallands webbplats.

Rekvisition av anslag

Beviljat anslag måste rekvireras för att utbetalning ska ske. Fyll i och skicka in Region Hallands rekvisitionsblankett. Utbetalning sker cirka tre veckor efter att rekvisitionen inkommit till Region Halland.

Redovisning

En kort skriftlig rapport som redovisar genomförande och kostnader ska göras via e-post till regionen@regionhalland.se Ange att redovisningen gäller Expresstöd samt det projektnamn som angavs i ansökan.

Informera om du fått stöd från Region Halland

Alla projekt som beviljats kulturstöd från Region Halland ska informera om det i marknadsföring och pressmaterial. Det ska ske genom att publicera Region Hallands logotyp och/eller följande förklarande text: Med stöd av Region Halland.

 

Senast ändrad: