Direkt till innehållet

Expresstöd

Expresstöd kan sökas om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom sex månader. Beslut meddelas inom 6 veckor.

Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta i Halland och därigenom främja utveckling och återväxt inom kultursektorn.

Det högsta belopp som kan beviljas är 25 000 kr.

Vem kan söka

Expresstöd kan sökas av konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är folkbokförda och verksamma i Halland.

Ansökan kan endast göras av juridiska personer och personer med enskild firma som är folkbokförda och verksamma i Halland.

Unga kulturaktörer kan söka stödet om de har utbildning inom konst- och kulturområdet eller tidigare erfarenhet som aktör inom kulturområdet.

Kommuner kan inte beviljas Expresstöd.

För vad kan du få expresstöd

Stöd kan sökas för mindre projekt, förstudier, deltagande i konstnärliga sammanhang samt för konstnärliga och kulturella initiativ med regional relevans.

Det kan till exempel vara:

 • deltagande i internationellt utbyte
 • resebidrag för medverkan i utställning
 • att arrangera ett kulturarrangemang
 • författare kan ansöka om stöd för att anlita lektör eller redaktör

Gör endast en ansökan per projekt, oavsett antal medverkande. Två eller flera ansökningar för ett och samma projekt är inte tillåtet.

Projektansökningar för projekt som inte ska genomföras inom sex månader avvisas utan handläggning. Sådana projekt hänvisas till att söka Region Hallands övriga stödformer.

Ansökan

Du kan ansöka om expresstöd under dessa perioder:

 • 15 januari–1 juni
 • 15 augusti–1 december

Du ansöker i e-tjänsten för Expresstöd.

 • Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av vad de sökta pengarna ska användas till.
 • CV ska bifogas ansökan.
 • Lägg om möjligt till ett par länkar i ditt CV som visar arbetsprover eller exempel på tidigare erfarenhet med relevans för din ansökan.
 • Om du söker resestöd för medverkan i utställning eller för internationellt utbyte ska inbjudan bifogas ansökan.
 • Du signerar ansökan med ditt BankID.

Ansökningarna behandlas löpande och beslut meddelas inom 6 veckor. Ansökningar som skickas till Region Halland diarieförs och blir en offentlig handling.

Om du har frågor kan du kontakta en utvecklare på Kultur i Halland för att diskutera din projektidé innan ansökan.

Mer information om expresstöd

Läs mer under rubrikerna i menyn:

Rekvisition av anslag

Beviljat anslag måste rekvireras för att utbetalning ska ske. Utbetalning sker cirka tre veckor efter att rekvisitionen inkommit till Region Halland.

Fyll i och skicka in Region Hallands rekvisitionsblankett (med förifyllda fält för Expresstöd).

Kontakt

Anders T Carlsson, utvecklingsledare Kultur
E-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se
Telefon: 035-17 98 28

 

Senast ändrad: