Direkt till innehållet

Extrautlysning av arbetsstipendier

Region Halland utlyser 15 arbetsstipendier för yrkesverksamma konstnärer och kulturskapare som är bosatta och verksamma i Halland. Extrautlysningen gör vi med anledning av covid-19-pandemin.

Ansökan kan lämnas in från 27 maj. Sista ansökningsdag är 8 juni 2021. Beslut meddelas i slutet av juni. Stipendiet är 25 000 kr.

Stipendierna kan delas ut tack vare att nya medel tillförts.

Vad är syftet med stipendiet?

Stipendiet är ett allmänt stöd för konstnärlig yrkesverksamhet. Det ska möjliggöra för konstnärer att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendierna ska därigenom bidra till att professionella kulturskapare kan bo och verka i Halland.

Vem kan söka?

Arbetsstipendium kan sökas av yrkesverksamma konstnärer och kulturskapare inom alla konstområden som är bosatta och verksamma i Halland. Sökande kan vara yrkesverksamma inom bild, form, dans, teater, musik, litteratur, film, slöjd- och konsthantverk samt serietecknare, ljudkonstnärer, performanceartister, kritiker, översättare, med flera.

Stipendiet kan inte sökas av personer som går på en konstnärlig grundutbildning eller för kostnader för deltagande i masterprogram vid konstnärlig högskola.

Så här gör du din ansökan

Ansökan ska göras genom Region Hallands e-tjänst.

Till ansökan ska du bifoga:

  1. Personbevis från Skatteverket gällande för Fondansökan/stipendium.
  2. Meritförteckning eller CV.
  3. Arbetsprover bifogas digitalt (via länkar till webbplats som anges i ansökan, eller som pdf-dokument som bifogas ansökan).

Hur mycket pengar kan man få?

Samtliga stipendier är på 25 000 kr.

Beslut

Beslut meddelas i slutet av juni via den e-post som anges i ansökan.

En jury behandlar ansökningarna

Kultur i Halland tillsätter en extern jury som tar fram förslag på vilka sökande som ska tilldelas stipendium.

I juryn ingår:

  • Jesper Brygger – Litteratur
  • Joanna Karlberg – Film
  • Lis Hellström Sveningson – Scenkonst
  • Jonas Burman – Musik
  • Charlotta Eidenskog – Bild och form, konsthantverk och slöjd

Stipendium måste rekvireras för att betalas ut

Beviljat stipendium måste rekvireras med underskriven blankett för att utbetalning ska ske. Fyll i och posta Region Hallands rekvisitionsblankett till:

Region Halland

Box 517

301 80 Halmstad

Utbetalning sker cirka tre veckor efter att rekvisitionen inkommit till Region Halland.

Redovisning

För arbetsstipendier krävs ingen skriftlig redovisning.

 

Senast ändrad: