Direkt till innehållet

Extrautlysning av arbetsstipendier

Region Halland utlyser 20 arbetsstipendier för yrkesverksamma konstnärer och kulturskapare som är bosatta och verksamma i Halland. Extrautlysningen görs med anledning av Covid-19-pandemin.

Ansökan kan lämnas in från 14 maj. Sista ansökningsdag är 31 maj 2020. Beslut meddelas innan midsommar. Stipendiet är 25 000 kr.

Vad är syftet med stipendiet?

Stipendiet är ett allmänt stöd för konstnärlig yrkesverksamhet. Det ska möjliggöra för konstnärer att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendierna ska därigenom bidra till att professionella kulturskapare kan bo och verka i Halland.

Vem kan söka?

Arbetsstipendium kan sökas av yrkesverksamma konstnärer inom alla konstområden som är bosatta och verksamma i Halland. Sökande kan vara yrkesverksamma inom bild, form, dans, teater, musik, litteratur, film, slöjd- och konsthantverk samt serietecknare, ljudkonstnärer, performanceartister, översättare m.fl.

Arbetsstipendiet kan sökas för följande ändamål

  • Arbete (arbets- och levnadsomkostnader under en begränsad tid).
  • Arbetslokaler.
  • Inköp av utrustning och material.
  • Fortbildning (vidareutveckling inom verksamhetsområdet).
  • Resekostnad (för konstnärligt arbetet samt för att skapa internationella kontakter och utbyten).

Notera att:

  • Stipendiet kan inte sökas av personer som går på en konstnärlig grundutbildning eller för kostnader för deltagande i masterprogram vid konstnärlig högskola.

Så här gör du din ansökan

Använd Region Hallands ansökningsblankett.

Endast ansökningar gjorda på Region Hallands ansökningsblankett kommer att godtas.

Ansökningsblanketten för arbetsstipendium kan laddas ner här (Word-dokument)

Spara först blanketten på din dator och fyll sedan i den. (För att skriva i dokumentet kan du behöva, via menyn i ordbehandlingsprogrammet, välja visa och därefter redigera dokument).

Till ansökan ska du bifoga:

  1. Personbevis från Skatteverket gällande för Fondansökan/stipendium.
  2. Meritförteckning eller CV.
  3. Arbetsprover bifogas digitalt (via länkar till webbplats som anges i ansökan, eller som pdf-dokument som bifogas ansökan).

Region Halland tillåter komplettering av ansökan inom en vecka efter sista ansökningsdag förutsatt att ansökningsblanketten är inlämnad i tid och att den sökande senast den 31 maj meddelat att komplettering kommer att ske. Det ska göras via e-post: regionen@regionhalland.se

Skicka ansökan som brev eller e-post till:

Postadress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad.

E-post: regionen@regionhalland.se

Hur mycket pengar kan man få?

Samtliga stipendier är på 25 000 kr.

Beslut

Beslut meddelas innan midsommar via e-post.

Rekvisition av stipendium

Beviljat stipendium måste rekvireras för att utbetalning ska ske. Fyll i och skicka in Region Hallands rekvisitionsblankett till:

Region Halland

Box 517

301 80 Halmstad

Utbetalning sker cirka tre veckor efter att rekvisitionen inkommit till Region Halland.

Redovisning

För arbetsstipendier krävs ingen skriftlig redovisning.

 

Anders Carlsson

Utvecklingsledare

Epost: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se Arbete: 035 17 98 28

Senast ändrad: