Direkt till innehållet

Frågor och svar om kulturstöd

Vilka är de största förändringarna med de nya stödformerna från 2023?

  • Det finns sökbara verksamhetsstöd.
  • Olika stödformer har sammanfogats i tre olika projektstöd: Utvecklingsstöd, produktionsstöd och expresstöd.
  • Samma kriterier gäller för alla stödformer.
  • Alla konst- och kulturformer söker likvärdigt – med undantag för litteraturområdet där det är möjligt för förlag att söka efterhandsstöd till litteratur av värde för Halland. Författare kan söka expresstöd för att anlita en lektör.

Vad menas med en professionell eller yrkesverksam konstnär/kulturskapare?

Vi följer KLYS definition på vem som är yrkesverksam eller professionell konstnär:

”en person som försörjer sig på sin konst eller strävar mot att göra det, i kombination med hög yrkeskunskap, t ex genom dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom sin konstart. Det är alltså inte sysselsättningsgraden som avgör vem som är yrkesverksam. Begreppet ska förstås i relation till ett yrkesfält.”

Läs mer på KLYS webbplats

Vad menas med en juridisk person?

En juridisk person är till exempel: aktiebolag, handelsbolag, förening, stiftelse och kommun.

För att kunna få stöd behöver du något av följande: enskild firma (FA-skatt), företag (F-skatt) eller en förening som är registrerad och har organisationsnummer.

För att ansöka om stöd för att betala ut löner till medverkande måste projektägaren ha F-skatt och vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.

Om du inte har ett företag eller söker för en juridisk person så kan du göra ansökan via ett egenanställningsbolag eller ett kooperativt produktionshus.

Kan jag söka stöd och använda en faktureringstjänst?

Nej, du kan inte ta emot projektstöd genom att anlita en faktureringsfirma, då räknas du som privatperson. Däremot kan du söka genom produktionshus/byrå där det fungerar så att du blir anställd av dem under projekttiden och den byrån blir projektägare och har arbetsgivaransvaret.

En möjlighet är att söka stöd genom till exempel Smartse.org – som anställer projektsökaren och tar hand om allt motsvarande vad en arbetsgivare gör. Vi vill ha direktkontakt med den person som ska genomföra projektet.

Jag ser att det inte går att få stöd för vidareförmedling. Vad innebär vidareförmedling?

Med vidareförmedling menar vi att dela ut stöd i andra hand. Ett exempel: någon söker stöd för att i sin tur göra en utlysning av stöd där andra söker och beviljas stöd för att utföra något.

Att betala ut lön eller arvodera medverkande räknas inte som vidareförmedling.

Kan jag söka stöd för ett projekt där verk säljs för donation till välgörande ändamål?

Nej, kulturstöd kan inte ges till projekt för välgörande ändamål.

Vad är ett projekt?

Ett projekt är en tillfällig arbetsinsats för att ta fram en viss produkt, tjänst eller för att uppnå ett visst resultat. Projektet som arbetsform skiljer sig från andra arbetsformer genom att den har en bestämd början och ett bestämt slut.

Du kan inte få projektstöd för drift av ordinarie verksamhet, dvs en verksamhets löpande kostnader.

Kan man söka stöd flera gånger i samma projekt?

Vi behandlar endast en ansökan per projekt vid samma ansökningstillfälle. Om det är flera samarbetsparter så ska ni söka tillsammans, inte göra varsin ansökan.

Om du/ni delat upp projektet i flera tydligt avgränsade faser kan du söka separat för varje fas, men det ska framgå att projektet består av flera faser. Budgeten ska relatera till den avgränsade fas du beskriver i ansökan. Att stöd beviljas för en fas är inte en garanti för fortsatt stöd i en annan fas. Att dela upp projekt är vanligt vid exempelvis filmprojekt.

Kan projektet vara påbörjat? Ja, om det är avgränsade faser, som beskrivet ovan. Men du/ni kan inte få stöd för redan genomförda aktiviteter. Du kan söka för följande avgränsade projektfaser.

Inför ett större projekt kan en förstudie beviljas utvecklingsstöd.

Har du fler frågor?

Kontakta gärna Anders T Carlsson eller någon av våra utvecklare om du vill veta mer!

Anders T Carlsson, utvecklingsledare – Kultur
Telefon: 035-17 98 28
E-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se

 

Senast ändrad: