Direkt till innehållet

Frågor och svar om kulturstöd

Vilka är de största förändringarna med de nya stödformerna från 2023?

  • Det finns sökbara verksamhetsstöd.
  • Olika stödformer har sammanfogats i tre olika projektstöd: Utvecklingsstöd, produktionsstöd och expresstöd.
  • Samma kriterier gäller för alla stödformer.
  • Alla konst- och kulturformer söker likvärdigt – med undantag för litteraturområdet där det är möjligt för förlag att söka efterhandsstöd till litteratur av värde för Halland. Författare kan söka expresstöd för att anlita en lektör.

Vad menas med en professionell eller yrkesverksam konstnär/kulturskapare?

Vi följer KLYS definition på vem som är yrkesverksam eller professionell konstnär:

”en person som försörjer sig på sin konst eller strävar mot att göra det, i kombination med hög yrkeskunskap, t ex genom dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom sin konstart. Det är alltså inte sysselsättningsgraden som avgör vem som är yrkesverksam. Begreppet ska förstås i relation till ett yrkesfält.”

Läs mer på KLYS webbplats

Måste jag ha ett eget företag för att söka stöd?

Om du inte har ett företag eller gör ansökan för en förening så kan du göra ansökan via ett egenanställningsföretag eller ett kooperativt produktionshus.

Vad menas med en juridisk person?

En juridisk person är till exempel: aktiebolag, handelsbolag, förening, stiftelse och kommun. Enskild firma är inte en juridisk person.

Måste jag bo i Halland för att få söka stöd?

För två av våra stöd så måste den som söker vara skriven i Halland. Det är ett krav för Arbetsstipendium och Expresstöd. För projektstöden utvecklingsstöd och produktionsstöd så kan den sökande vara registrerad i annan region.

Kan jag söka stöd och använda en faktureringstjänst?

Nej, du kan inte ta emot projektstöd genom att anlita en faktureringsfirma, då räknas du som privatperson. Däremot kan du söka genom produktionsbolag eller egenanställningsföretag där det fungerar så att du blir anställd av dem under projekttiden och det företaget blir projektägare och har arbetsgivaransvaret.

En möjlighet är att söka stöd genom egenanställningsföretag, till exempel Smartse.org – som anställer projektsökaren och tar hand om allt motsvarande vad en arbetsgivare gör. Vi vill ha direktkontakt med den person som ska genomföra projektet.

Jag ser att det inte går att få stöd för vidareförmedling. Vad innebär vidareförmedling?

Med vidareförmedling menar vi att dela ut stöd i andra hand. Ett exempel: någon söker stöd för att i sin tur göra en utlysning av stöd där andra söker och beviljas stöd för att utföra något.

Att betala ut lön eller arvodera medverkande räknas inte som vidareförmedling.

Kan jag söka stöd för ett projekt där verk säljs för donation till välgörande ändamål?

Nej, kulturstöd kan inte ges till projekt för välgörande ändamål.

Vad är ett projekt?

Ett projekt är en tillfällig arbetsinsats för att ta fram en viss produkt, tjänst eller för att uppnå ett visst resultat. Projektet som arbetsform skiljer sig från andra arbetsformer genom att den har en bestämd början och ett bestämt slut.

Du kan inte få projektstöd för drift av ordinarie verksamhet, dvs en verksamhets löpande kostnader.

Kan man söka stöd flera gånger i samma projekt?

Vi behandlar endast en ansökan per projekt vid samma ansökningstillfälle. Om det är flera samarbetsparter så ska ni söka tillsammans, inte göra varsin ansökan.

Om du/ni delat upp projektet i flera tydligt avgränsade faser kan du söka separat för varje fas, men det ska framgå att projektet består av flera faser. Budgeten ska relatera till den avgränsade fas du beskriver i ansökan. Att stöd beviljas för en fas är inte en garanti för fortsatt stöd i en annan fas. Att dela upp projekt är vanligt vid exempelvis filmprojekt.

Kan projektet vara påbörjat? Ja, om det är avgränsade faser, som beskrivet ovan. Men du/ni kan inte få stöd för redan genomförda aktiviteter. Du kan söka för följande avgränsade projektfaser.

Inför ett större projekt kan en förstudie beviljas utvecklingsstöd.

Kan jag söka stöd för ett bokprojekt?

Författare kan ansökan om arbetsstipendium för att frigöra skrivtid och Expresstöd för att anlita en lektör eller redaktör om du vill komma vidare i din konstnärliga utveckling genom att inhämta åsikter från fler håll under skrivprocessen, fram till utgivning.

Förlag kan ansöka om efterhandsstöd till litteratur av halländskt värde, det söks inom ramen för Region Hallands produktionsstöd. Boken ska vara utgiven under de senaste tolv månaderna. Stöd kan endast sökas för första upplagan av en bok. Efterhandsstödet är högst 50 000 kronor och ska inte ge full kostnadstäckning.

Läs mer om stöd inom litteraturområdet.

Har du fler frågor?

Kontakta gärna Anders T Carlsson eller någon av våra utvecklare om du vill veta mer!

Anders T Carlsson, utvecklingsledare – Kultur
Telefon: 035-17 98 28
E-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se

 

Senast ändrad: