Direkt till innehållet

Kritikstöd för författare

Region Halland utlyser ett kritikstöd för halländska författare.

Stödet är tänkt som hjälp till författare som vill komma vidare i sin konstnärliga utveckling och består i att man får sin senaste bok genomgången och diskuterad av två yrkeskritiker i ett offentligt samtal dit även författaren är bjuden som lyssnare.

Syfte med kritikstödet

Syftet med stödet är att professionella författare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet.

Stödet ska också främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.

Det är också ett sätt för Region Halland att stödja det offentliga och fördjupade samtalet om konstens roll. Och ett sätt att visa kritikens viktiga roll i den offentliga debatten.

Riktlinjer

Endast författare bosatta i Halland kan söka.

Ansök så här:

 1. Författaren söker genom att fylla i vårt ansökningsformulär. Ansökningsperioden startar den 15 maj (och sista ansökningsdag är 14 juni). Ansökningstiden är förlängd till 12 augusti 2019.
 2. Vid ansökan skickar författaren också sin senaste bok till angiven adress i tre exemplar:

  Magnus William-Olsson

  Tullgårdsgatan 36

  116 68 Stockholm

Senast den 27 augusti meddelas vilka författare som beviljats kritikstödet.

Urval och genomförande

 • Kritiklabbet är en fristående redaktion med kritikerkompetens som väljer ut den eller de författare som får kritikstöd i år.
 • Redaktionen väljer ut de två kritiker som kommer att samtala om boken/böckerna.
 • Samtalen sker under hösten 2019. Författaren meddelas tid och plats när samtalet skall genomföras.
 • Samtalet kommer att dokumenteras i en podd.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta gärna Christina Kall, Utvecklare - Litteratur, telefon 0720-85 22 48, e-post: Christina.Kall@regionhalland.se.

Lyssna på samtal

Håll utkik i kalendern med kulturarrangemang efter kommande samtal, som vi kallar Konstsamtal - två kritiker om ett verk.

Lyssna på 2018 års konstsamtal på Kritiklabbets webb.

Konstsamtal - två kritiker om ett verk.

Senast ändrad: