Direkt till innehållet

Kritikstöd för författare

Region Halland utlyser ett kritikstöd för halländska författare.

Stödet är tänkt som hjälp till författare som vill komma vidare i sin konstnärliga utveckling och består i att man får sin senaste bok genomgången och diskuterad av två yrkeskritiker i ett offentligt samtal dit även författaren är bjuden som lyssnare.

Syfte med kritikstödet

Syftet med stödet är att professionella författare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet.

Stödet ska också främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.

Det är också ett sätt för Region Halland att stödja det offentliga och fördjupade samtalet om konstens roll. Och ett sätt att visa kritikens viktiga roll i den offentliga debatten.

Riktlinjer

Endast författare bosatta i Halland kan söka.

OBS! Ansökningsperioden 2021 är förlängd till 15 augusti! Vi tar endast emot ansökningar under ansökningsperioden (1 april - 15 augusti 2021).

Din ansökan diarieförs och blir därmed offentlig handling.

Ansök så här:

 1. Författaren söker genom att fylla i vårt ansökningsformulär, 1 april–16 juni 2021.
 2. Vid ansökan skickar författaren också sin senaste bok till angiven adress i tre exemplar:

  Magnus William-Olsson

  Tullgårdsgatan 36

  116 68 Stockholm

I slutet av augusti meddelas vilka författare som beviljats kritikstödet.

Urval och genomförande

 • Kritiklabbet är en fristående redaktion med kritikerkompetens som väljer ut den eller de författare som får kritikstöd i år.
 • Redaktionen väljer ut de två kritiker som kommer att samtala om boken/böckerna.
 • Samtalen sker under hösten 2021. Författaren meddelas tid och plats när samtalet skall genomföras.
 • Samtalet dokumenteras i en podd.

Konstsamtalet ingår i Kritikfestival Halland 2021

Samtalet ingår i Kritikfestival Halland, som Kritiklabbet arrangerar med stöd av Region Halland, 15-17 oktober 2021.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta gärna Maria Ehrenberg, tel: 035-17 98 61, e-post: Maria.Ehrenberg@regionhalland.se.

Lyssna på samtal

Håll utkik i kalendern med kulturarrangemang efter kommande samtal, som vi kallar Konstsamtal - två kritiker om ett verk.

Lyssna på 2019 års konstsamtal på Kritiklabbets webb.

Lyssna på 2018 års konstsamtal på Kritiklabbets webb.

Konstsamtal - två kritiker om ett verk.

Senast ändrad: