Direkt till innehållet

Lektörs- och redaktörsstöd

Lektörs- och redaktörsstöd är ett stöd som är sökbart för professionella författare som är bosatta och verksamma i Halland.

  • Utlysningsdag 1 oktober 2020
  • Sista ansökningsdag 1 november 2020

Syfte

Lektörs- och redaktörsstöd syftar till att vara en hjälp för författare att komma vidare i sin konstnärliga utveckling och därigenom stärka utgivningen av kvalitetslitteratur inom alla genrer.

Riktlinjer

Stödet får användas för att anlita lektör eller redaktör under skrivprocessen fram till utgivning. Lektörer och redaktörer som anlitas ska ha formell utbildning eller dokumenterad mångårig erfarenhet inom förlagsbranschen. Stödet får ej användas för att anlita författarens ordinarie redaktör eller lektör. Stödet ska möjliggöra för författaren att inhämta åsikter från fler håll.

Stödet kan beviljas upp till 10 000 kronor.

Vem kan söka?

Professionella författare som bor och verkar i Halland.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är från den 1 oktober till och med den 1 november.

Ansökningar som inkommer utanför ansökningsperioden avvisas.

Ansökan

Använd Region Hallands ansökningsblankett för lektörs- och redaktörsstöd (blanketten kan öppnas och redigeras i Microsoft Word eller andra ordbehandlingsprogram).

Ansökan skickas till: regionen@regionhalland.se

Det går även bra att skicka ansökan med post till: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad.

Ansökningar diarieförs och blir därmed offentlig handling.

Rekvisition av anslag

Beviljat anslag måste rekvireras för att utbetalning ska ske. Fyll i och skicka in Region Hallands rekvisitionsblankett. Utbetalning sker cirka tre veckor efter att rekvisitionen inkommit till Region Halland.

Redovisning

En kort skriftlig rapport som redovisar genomförande och kostnader ska göras via e-post till regionen@regionhalland.se Ange att redovisningen gäller Lektörs- och redaktörsstöd.

Informera om du fått stöd från Region Halland

Alla projekt som beviljats kulturstöd från Region Halland ska informera om det i marknadsföring och pressmaterial. Det ska ske genom att publicera Region Hallands logotyp och/eller följande förklarande text: Med stöd av Region Halland.

Senast ändrad: