Webbplatser

Webbplatser ikon

Produktionsstöd

Produktionsstöd kan sökas för professionell konstnärlig produktion inom alla genrer och konstformer samt för skapande och genomförande av publik verksamhet och kulturarrangemang. Stöd ges inte till enstaka konserter eller föreställningar.

Utlysning sker två gånger per år:

  • 1–28 februari (29 februari vid skottår)
  • 1–30 september

Ansök så här

Du gör ansökan i vår e-tjänst.

Obligatoriska bilagor:

  • Registerutdrag från Skatteverket
  • CV för konstnärliga upphovspersoner och projektledare

Kompletteringar och ofullständiga ansökningar

Ansökningar som inte innehåller obligatoriska bilagor eller inte uppfyller andra formella krav som anges för stödformen avslås utan att beredas. Ansökningar om projektstöd som inte anger sökt belopp avslås utan att beredas.

Komplettering av ansökningar om projektstöd efter sista ansökningsdatum medges ej.

Efterhandsstöd till litteratur

Produktionsstöd för utgivning av litteratur kan endast sökas av förlag och av organisationer med bokutgivning, som ett efterhandsstöd till litteratur av halländskt värde. Boken ska vara utgiven under de senaste tolv månaderna. Stöd kan endast sökas för första upplagan av en bok.

Ansök om efterhandsstöd till litteratur

Kontaktperson

Anders T Carlsson

Utvecklingsledare – Kultur

035-17 98 28

Senast ändrad: