Direkt till innehållet

Produktionsstöd

Produktionsstöd kan sökas för professionell konstnärlig produktion inom alla genrer och konstformer samt för skapande och genomförande av publik verksamhet och kulturarrangemang. Stöd ges inte till enstaka konserter eller föreställningar.

Utlysning sker två gånger per år:

  • 1–28 februari
  • 1–30 september

Du gör ansökan i vår e-tjänst.

Ansök om produktionsstöd

Läs mer om produktionsstöd via menyn, under rubrikerna:

Efterhandsstöd till litteratur

Produktionsstöd för utgivning av litteratur kan endast sökas av förlag som ett efterhandsstöd till litteratur av halländskt värde. Boken ska vara utgiven under de senaste tolv månaderna. Stöd kan endast sökas för första upplagan av en bok.

Ansök om efterhandsstöd till litteratur

Kontakt

Kontakta gärna någon av Kultur i Hallands utvecklare för mer information.

Anders T Carlsson, utvecklingsledare
Telefon: 035 17 98 28
e-post: anders.t.carlsson@regionhalland.se

Senast ändrad: