Direkt till innehållet

Stöd till film och rörlig bild

Fokus för stödet är att förbättra förutsättningarna för professionell regional film och rörlig bild i Halland. Stöd kan sökas för filmprojekt som i väsentliga delar har anknytning till Halland. Stöd ges även till filmvisningsarrangemang och andra filmkulturella initiativ.

Professionella filmare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att producera film och rörlig bild av hög kvalitet.

Riktlinjer

  • Stöd kan ges i ett initialt skede eller under någon fas av projektet.
  • Filmen ska i väsentliga delar ha anknytning till Halland: Ämnet, produktionen, producent och upphovspersoner eller medverkande i övrigt.
  • Filmen ska levereras till Kultur i Halland på fysisk media med presstexter och pressbilder. Kultur i Halland ska ha rätt att visa filmen i icke-kommersiella sammanhang.
  • I eftertexter och i marknadsföringsmaterial ska anges att filmen är producerad med stöd av Region Halland.

Utlysning och ansökningsomgångar

  • Första omgången är öppen från den 1 mars med sista ansökningsdag den 1 april. Beslut meddelas i mitten av maj.
  • Andra ansökningsomgången är öppen från den 1 oktober med sista ansökningsdag den 1 november. Beslut meddelas i mitten av december.

Kontakta gärna Kultur i Hallands utvecklare för film och rörlig bild för att diskutera din projektidé.

Ansök så här:

Sista ansökningsdatum är den 1 april, respektive den 1 november.

För frågor om projektidé, kontakta våra utvecklare.

Ansökningsblankett

Observera: Endast Region Hallands ansökningsblankett kommer att godtas.

Ansökningsblankett om stöd till film och rörlig bild, i Word-format. Denna blankett kan öppnas och redigeras i Microsoft Word (eller andra ordbehandlingsprogram).

Ansökan skickas till:

regionen@regionhalland.se

Det går även bra att skicka ansökan med post till:

Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad.

Rekvisition av anslag

Beviljat anslag måste rekvireras för att utbetalning ska ske. Det ska göras med rekvisitionsblankett som finns att hämta här:

Blankett för rekvisition av bidrag och anslag.

 

Senast ändrad: