Direkt till innehållet

Stöd till kulturutveckling – projekt

Utvecklingsstödet ska möjliggöra genomförande av idéer för förnyelse och innovation inom kulturområdet och därigenom stärka Hallands utveckling och attraktionskraft.

Region Halland kan bevilja stöd till projekt och evenemang som bedöms ha ett regionalt perspektiv och bidrar till Hallands utveckling och attraktionskraft. Ett projekt kan äga rum i endast en kommun om det har betydelse för Halland. Kommunerna ansvarar för lokal kulturverksamhet.

Kultur i Halland bereder inkomna ansökningar. Vid behov anlitar vi externa sakkunniga inom olika ämnesområden.

Prioriteringar

Kultur i Halland handlägger ansökningar utifrån följande prioriteringar:

 • Projekt som bidrar till att förverkliga kulturpolitiska mål i Hallands kulturplan.
 • Professionell kvalitet och god genomförandekapacitet.
 • Nytänkande kring metoder, arbetssätt, samarbetspartners och publik.
 • Ny regional infrastruktur eller större profilskapande kulturevenemang.
 • Projekt där det finns fler finansiärer än Region Halland.
 • Projekt där det framgår hur resultatet av utvecklingsarbetet ska tas tillvara.

För följande kan stöd varken sökas eller beviljas:

 • Drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt.
 • Investeringar i lokaler eller utrustning.
 • Fonograminspelning eller fonogramutgivning.
 • Projekt med amatörverksamhet som inte innehåller någon professionell medverkan.
 • Bidrag till kör- och ensembleresor.
 • Konserter eller föreställningar av engångskaraktär.

Två ansökningstillfällen per år

Sista ansökningsdatum är 1 april respektive 1 november.

 • Första ansökningstillfället är öppet från 1 mars med sista ansökningsdag den 1 april. Beslut meddelas i mitten av maj.
 • Andra ansökningstillfället är öppet från 1 oktober med sista ansökningsdag den 1 november. Beslut meddelas i mitten av december.

Ansökningar som inkommer utanför ansökningsperioderna kommer att avvisas.

Instruktioner för ansökan

Kontakta utvecklare för respektive kulturområde för att diskutera din projektidé innan ansökan skickas in.

Ansökningsblankett

Endast ansökningar gjorda på Region Hallands ansökningsblankett kommer att godtas.

Ansökningsblankett i Word-format: Denna blankett kan öppnas och redigeras i Microsoft Word (eller andra ordbehandlingsprogram).

Om din ansökan handlar om film eller rörlig bild, se särskild information om stöd till film och rörlig bild.

Ansökan skickas till:

regionen@regionhalland.se

Det går även bra att skicka ansökan med post till:

Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad.

Information om beslut

Beslut meddelas via e-post till den kontaktperson som angivits i ansökan.

Vilka som beviljas stöd publiceras på Region Hallands webbplats (i mitten av maj samt i mitten av december).

Rekvisition av anslag

Beviljat anslag måste rekvireras för att utbetalning ska ske. Det ska göras med rekvisitionsblankett som finns att hämta här:

Blankett för rekvisition av bidrag och anslag.

Redovisning

En skriftlig slutrapport ska lämnas till Region Halland, senast det datum som anges i beslutsmeddelandet. Särskild blankett ska användas.

Läs mer om redovisning av projekt och hämta redovisningsblanketten här.

Informera om ni fått stöd från Region Halland

Alla projekt som beviljats kulturstöd från Region Halland ska informera om det i marknadsföring och pressmaterial. Det ska ske genom att ha med Region Hallands logotyp och/eller följande förklarande text: Med stöd av Region Halland.

Senast ändrad: