Direkt till innehållet

Stöd till litteratur

Förlag har möjlighet att söka stöd för utgivning av kvalitetslitteratur som har ett värde för Halland.

Syftet med stödet är att  professionella författare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet.

Stödet ska också främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.

Riktlinjer

Stödet har form av efterhandsstöd. Det innebär att man söker stöd när boken kommit ut. Boken ska vara utgiven under de senaste tolv månaderna. Stöd kan endast sökas för första upplagan av en bok.

För bedömningen gäller att boken ska vara av god kvalitet, såväl tekniskt som redaktionellt. Se beskrivning av kriterier längre ner på sidan.

Stödet är ett alternativ för litteratur som inte erhållit statligt litteraturstöd, men som har ett värde för Halland. För utgivning av litteratur av nationellt intresse hänvisas till statens stöd.

Högsta möjliga belopp är 50 000 kronor. Ska inte ge fullständig kostnadstäckning.

Ansökan kompletteras med 5 exemplar av den titel som ansökan gäller.

Vem kan söka?

Efterhandsstödet kan sökas av förlag och inte av enskilda författare. Som etablerat förlag räknas den bokutgivare vars titlar finns tillgängliga för en bred allmänhet via till exempel bibliotek, bokhandlare och etablerade distributionskanaler.

Utlysning och ansökan

 • Ansökningsomgången öppnar 1 oktober.
 • Sista ansökningsdag är 1 november.

Ansökan

Ansökan gör du i e-tjänsten för stöd till litteratur

Du signerar ansökan med ditt BankID (även om du ansöker för en organisation). E-tjänsten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Skicka också 5 exemplar av den titel som ansökan gäller till:

Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad.

Kriterier för litteraturstöd

Till en referensgrupp utses personer med vana att bedöma litteratur efter statliga och andra fastställda kriterier. För att säkra opartiskhet skall referenspersonerna inte vara förläggare eller författare. Med fördel väljes personer som suttit i Kulturrådets arbetsgrupper för litteraturstöd.

De inkomna titlarna läses och bedöms av referensgruppen enligt följande kriterier:

Regionala utvecklingsmål:

 1. Stödet omfattar kvalitetslitteratur.
 2. Professionella författare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet.
 3. Främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.

Regionala riktlinjer:

 1. Boken ska vara av god kvalitet, såväl tekniskt som redaktionellt, d.v.s. vara ett gott hantverk.
 2. Boken ska ha ett värde för Halland.
 3. Söks av förlag.
 4. Ej erhållit statligt litteraturstöd.

Referensgruppen låter sig också inspireras av de statliga kulturpolitiska kriterierna (Kulturrådet).

Skönlitteratur för vuxna och barn:

 1. Intensitet.
 2. Originalitet.
 3. Komplexitet.
 4. Stöd ges ej till genrelitteratur.

Facklitteratur:

 1. Tillförlitlighet i sak.
 2. Tillförande av ny kunskap.
 3. Aktualitet.
 4. I fråga om debattlitteratur: välgrundad och bemöter motståndare.
 5. Populärvetenskapliga kvaliteter.

 

Senast ändrad: