Direkt till innehållet

Utvecklingsstöd

Utvecklingsstöd kan sökas för metodutveckling, förstudier, pilotprojekt, utveckling av nätverk, samverkan regionalt, interregionalt och internationellt och för annat som bidrar till att målen i Hallands kulturstrategi och kulturplan kan uppnås.

Utlysning sker två gånger per år:

  • 1–28 februari
  • 1–30 september

Du gör ansökan i vår e-tjänst.

Ansök om utvecklingsstöd

Läs mer om utvecklingsstöd via menyn, under rubrikerna:

Kontakt

Kontakta gärna någon av Kultur i Hallands utvecklare för mer information.

Anders T Carlsson, utvecklingsledare
Telefon: 035 17 98 28
e-post: anders.t.carlsson@regionhalland.se

Senast ändrad: