Självprovtagning covid-19: Provsvar försenade

Provta dig endast om du har symtom. Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret. Ta inte ett nytt prov i väntan på provsvar.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Vem kan söka stöd

Region Hallands kulturstöd riktar sig till konstnärer och kulturskapare som är professionellt verksamma i länet samt föreningar med aktiviteter inom kulturområdet i Halland.

För att kunna få stöd behöver du något av följande:

  • Enskild firma (FA-skatt)
  • Företag (F-skatt)
  • Förening (F-skatt)

Privatpersoner som inte har ett företag för sin verksamhet kan givetvis vara konstnärer och kulturskapare men hänvisas då till att söka Region Hallands arbetsstipendier för konstnärer och kulturskapare.

Du som är professionellt verksam som konstnär, kulturskapare eller arrangör, men inte har någon av ovanstående organisationsformer, kan söka stöd i samarbete med exempelvis en producent, produktionsbyrå, ett förlag eller en förening.

Kontakta gärna någon av Kultur i Hallands utvecklare för mer information.

 

Anders Carlsson

Utvecklingsledare

Arbete: +4635179828

Senast ändrad: