Direkt till innehållet

Vem kan söka stöd

Region Hallands kulturstöd riktar sig till konstnärer och kulturskapare som är professionellt verksamma i regionen samt arrangörer och föreningar med aktiviteter inom kulturområdet i Halland.

Unga kulturaktörer med utbildning inom konst- och kulturområdet eller tidigare erfarenhet som aktör inom kulturområdet kan söka expresstöd, för den stödformen ställs inte lika höga krav på professionell erfarenhet.

För att kunna söka stöd ska du ha något av följande:

  • Enskild firma (FA-skatt)
  • Företag (F-skatt)
  • Förening som är registrerad och har organisationsnummer.

Projektstöden kan sökas av juridisk person, eller person med enskild firma. Verksamhetsstöd kan inte sökas av enskild firma.

För att ansöka om stöd för att betala ut löner till medverkande måste projektägaren ha F-skatt och vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.

Region Halland lämnar kontrolluppgift till Skatteverket för beviljade projektstöd om sökande har en enskild firma.

Privatpersoner som inte har ett företag för sin verksamhet kan givetvis vara konstnärer och kulturskapare men hänvisas då till att söka Region Hallands arbetsstipendium för konstnärer.

Du som är professionellt verksam som konstnär, kulturskapare eller arrangör, men inte har någon av ovanstående organisationsformer, kan söka stöd i samarbete med exempelvis en producent, produktionsbolag, egenanställningsföretag, ett förlag eller en förening.

Verksamhetsstöd till professionella fria grupper och organisationer kan endast sökas av icke vinstutdelande kulturverksamhet som är juridisk person med säte och verksamhet i Halland. Enskild firma är inte en juridisk person.

Projektstöd kan endast sökas av juridisk person (ex. aktiebolag, handelsbolag, förening, stiftelse, kommun) eller av person med enskild firma.

Produktionsstöd i form av efterhandsstöd för litteratur av halländskt värde kan sökas av förlag.

Expresstöd kan endast sökas av projektägare som är skrivna och verksamma i Halland.

Unga kulturaktörer som söker expresstöd behöver ha utbildning inom konst- och kulturområdet eller tidigare erfarenhet som aktör inom kulturområdet.

Arbetsstipendium för konstnärer kan sökas av enskilda personer som är folkbokförda eller stadigvarande bosatta och yrkesverksamma i Halland.

Region Hallands kulturpris – förslag på mottagare kan ges av allmänheten.

Vad menar vi med en professionell eller yrkesverksam konstnär eller kulturskapare?

Vi följer KLYS definition: ”en person som försörjer sig på sin konst eller strävar mot att göra det, i kombination med hög yrkeskunskap, t. ex. genom dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom sin konstart. Det är alltså inte sysselsättningsgraden som avgör vem som är yrkesverksam. Begreppet ska förstås i relation till ett yrkesfält.” Läs mer på KLYS webbplats

Vem kan inte söka stöd?

Region Hallands kulturstöd kan inte sökas av, eller beviljas till, verksamheter som har skulder till Kronofogdemyndigheten för svenska skatter och avgifter eller som är i likvidation eller konkurs.

Stöd kan inte beviljas för vidareförmedling till andra organisationer eller personer. Att arvodera medverkande eller betala ut lön räknas inte som vidareförmedling.

Kommuner kan inte beviljas Expresstöd.

Enskild firma kan inte ansöka om verksamhetsstöd.

Kontakt

Kontakta gärna någon av Kultur i Hallands utvecklare för mer information.

Anders T Carlsson, utvecklingsledare
Telefon: 035 17 98 28
e-post: anders.t.carlsson@regionhalland.se

 

Senast ändrad: