Direkt till innehållet

Vem kan söka stöd

Region Hallands kulturstöd riktar sig till konstnärer och kulturskapare som är professionellt verksamma i länet samt föreningar med aktiviteter inom kulturområdet i Halland.

För att kunna få stöd behöver du något av följande:

  • Enskild firma (FA-skatt)
  • Företag (F-skatt)
  • Förening som är registrerad och har organisationsnummer.

Förening som inte har F-skatt och som inte är registrerad som arbetsgivare kan inte söka stöd för att betala löner.

Privatpersoner som inte har ett företag för sin verksamhet kan givetvis vara konstnärer och kulturskapare men hänvisas då till att söka Region Hallands arbetsstipendier för konstnärer och kulturskapare.

Du som är professionellt verksam som konstnär, kulturskapare eller arrangör, men inte har någon av ovanstående organisationsformer, kan söka stöd i samarbete med exempelvis en producent, produktionsbyrå, ett förlag eller en förening.

Kontakta gärna någon av Kultur i Hallands utvecklare för mer information.

 

Anders Carlsson

Utvecklingsledare

Arbete: +4635179828

Senast ändrad: