Direkt till innehållet

Inställt! – Halmstadkonferensen 2020: Biblioteket i välfärdssamhället

Har biblioteken ett värde – och vari består det? Årets Halmstadkonferens ordnas för första gången i Odense.

Biblioteken är kultur, läsning, bildning, demokrati, inkludering och medborgarskap – och mycket mer. Det moderna biblioteket möjliggör och rymmer en meningsfull gemenskap och demokratiska samtal.

Folkbiblioteken i Norden har ett brett uppdrag i samklang med övriga kommunala enheter och brukarna. Biblioteken stöttar och gör insatser i syfte att skapa debatt och säkra tillgången till fri kunskap och lärande för alla oavsett ålder, kön, etnicitet och andra villkor. Detta är fortsatt det fundament som folkbiblioteken vilar på.

Men – biblioteken är också under stark ekonomisk press! Därför behöver vi ha en viktig diskussion om hur vi bäst sätter bibliotekens värde på välfärdsagendan.

Halmstadkonferensen 2020 ägnas åt att åskådliggöra det värde biblioteken skapar i lokalsamhället.

odensebib.dk/halmstad2020

Arrangörer är Odense bibliotekerne, Vestfold fylkeskommune och Kultur i Halland – regionbibliotek.

Meddelande från arrangören 2020.03.21

Den nordiske bibliotekskonference i Odense – ”Halmstadkonferencen” den 26.-28. april 2020 er aflyst!

Det er med beklagelse, at vi er nødt til at aflyse den planlagte nordiske bibliotekskonference ”Halmstadkonferencen”, der i år skulle afholdes i Odense den 26.-28. april 2020.

Vi er utroligt kede af at skulle aflyse, men i lyset af den aktuelle situation i forbindelse med de besluttede forholdsregler omkring bekæmpelse af Coronavirus i alle nordiske lande, finder vi det ikke sandsynligt, at vi der er basis for at gennemføre konferencen.

Vi var tæt på færdige med det fulde program med interessante oplæg og spændende debatter med fokus på bibliotekernes rolle i det moderne velfærdssamfund, som vi altså nu er nødt til at aflyse. Vi begynder arbejdet med at planlægge konferencen i 2021, så snart situationen tillader det.

Vi skal her gøre opmærksom på, at alle tilmeldte, der allerede har betalt deltagergebyr vil få tilbageført betalingen forventelig inden for syv bankdage.
Kun hvis man ikke har fået tilbageført penge inden 14 dage, behøver man at henvende sig til os.

Alle oplægsholdere vil få direkte besked om aflysningen.

På vegne af den nordiske arrangørgruppe
Kent Skov Andreasen
Chef for Biblioteker og Borgerservice/Director of Libraries and Citizen service

 

Senast ändrad:

Mer information

Kategori: Bibliotek

Tid: (27-28 april 2020) OBS! Konferensen är inställd.

Plats:

First Hotel Grand, Odense, Danmark.

Målgrupp: Bibliotekspersonal, chefer och politiker.