Direkt till innehållet
3 Okt Innovativ arena för småföretag inom kultur, besöksnäring och utbildning

Innovativ arena för småföretag inom kultur, besöksnäring och utbildning

Hur kan digitala tekniker och nya samverkansformer ta din verksamhet längre? Ta reda på det genom att testa en ny arena för halländska företag och organisationer!

Region Halland bjuder in för att vid två tillfällen ge möjlighet att testa en innovativ arena som samlar ett 60-tal små och medelstora halländska företag och organisationer inom kultur, besöksnäring och utbildning.

Två testarenor som har verksamhetens behov som utgångspunkt

Här får din verksamhet möta möjligheter för att utveckla tjänster och produkter med stöd av digitala resurser och kreativa metoder. Fokus ligger på nätverkande och att ringa in din verksamhets framtida behov. De två träffarna är fristående men ger tillsammans en helhet.

I förstudien VIAkub Halland vill vi undersöka hur samverkan med stöd av digitala resurser och kreativa metoder kan bidra till att utveckla produkter och tjänster. Region Halland arrangerar, tillsammans med Högskolan i Halmstad och Swedish Edtech Industry, två dagar kring digitalisering och innovationsprocesser. Syftet med testarenorna är att små och medelstora företag, kommuner, forskare och andra intressenter får möjlighet att ta del av kunskap och i dialog formulera hur framtidens utvecklingsarenor ska se ut i Halland.

Testarena – digitalisering 25 september

Onsdagen den 25 september, kl. 09.00-15.00 på Digitalt Laborativt center (DLC), Högskolan i Halmstad (Q-huset). Anmäl dig senast 16 september.

Här får deltagaren i en kreativ miljö testa och undersöka en bredd av digitala och analoga tekniker särskilt intressanta för kultur, utbildning och besöksnäringen i Halland.

Dagens innehåll:

 • Föreläsning: Introduktion till Service Design.
 • Fördjupande seminarium kring Swedish Edtech, Narrativ Lab och kundresekartläggning.
 • Fri rörlighet i prova-på-miljö, demonstrationer av ett tiotal digitala ljud-, bild- och upplevelsetekniker.
 • Nätverkande med ett 60-tal små och medelstora halländska företag och organisationer inom kultur, besöksnäring och utbildning.
 • Rundabordssamtal där fokus ligger på att ringa in din verksamhets framtida behov.
 • Mingellunch och kaffe.

Testarena – innovation 3 oktober

Torsdagen den 3 oktober kl. 08.30-13.30 på Världsarvet Grimeton radiostation, Varberg. Anmäl dig senast 30 september.

Det går relativt enkelt att ta fram ett pilotprojekt och testa det, men sedan blir det svårare. Var med och påverka utvecklingen av innovativa mötesarenor för halländska småföretag, slutanvändare och akademi!

Dagens innehåll:

 • Föreläsning: Vad är en innovation och vilka delar går in i processen?
 • Grimeton – ett innovativt världsarv, berättelsen om och guidning av radiostationen.
 • Föredrag: Hur skapas möjligheter för sociala- och samhällsentreprenöriella initiativ att utvecklas?
 • Nätverkande med ett 60-tal små och medelstora halländska företag och organisationer inom kultur, besöksnäring och utbildning.
 • Fördjupande diskussioner, rundabordssamtal där fokus ligger på att ringa in din verksamhets framtida behov.
 • Mingellunch och kaffe.

Anmälan

Deltagandet är kostnadsfritt men kräver föranmälan. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Vi bjuder på mingellunch och fika.

Anmäl dig till en eller båda testarenorna. Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega. Sista anmälningsdag för Testarena innovation är den 30 september.

Förstudien VIAkub Halland

Tillväxtverket har beviljat stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till förstudien Visualisering och InnovationsArenor för kultur, utbildning och besöksnäring i Halland; VIAkub Halland. Projektägare är Region Halland. Förstudien skall genomföra en nulägesanalys testa olika alternativ på testarenor för att hitta rätt former för ett framtida huvudprojekt. Förstudien genomförs mars-november 2019.

Tillgänglighet och reseförbindelser

Alla publika delar är belägna på markplan och i tillgänglighetsanpassade lokaler.

Tänk på miljön och välj i första hand att resa med lokaltrafik eller att samåka.

Res med lokaltrafik

Till Digitalt Laborativt center (DLC), Högskolan i Halmstad

Från Halmstad Resecentrum är det är cirka två kilometer.
Buss 20 trafikerar var 10:e minut. Hållplats: Halmstad Högskolan.

Till Världsarvet Grimeton radiostation

Från Varbergs bussterminal kl. 08:00
Buss 651, byte i Rolfstorp till Buss 661.
Hållplats Grimeton Radiostation, framme ca 08:39.

Från Hållplats Grimeton Radiostation ca 13:51
Buss 661 till hållplats Varbergs bussterminal framme 14:15.

För mer info se Hallandstrafiken

Med bil

Från både E6:an och väg 153 finns skyltning mot ”Radiostationen Grimeton”.

Varmt välkommen!

Kontaktpersoner

Håkan Cajander – strateg Social hållbarhet
hakan.cajander@regionhalland.se

Veronica Olofsson – utvecklare Slöjd och konsthantverk
veronica.olofsson@regionhalland.se

Anna Bengtsson – strateg Besöksnäring
anna.n.bengtsson@regionhalland.se

Senast ändrad:

Mer information

Kategori: Dans, Film och rörlig bild, Bild- och formkonst, Litteratur och skrivande, Musik, Teater, Slöjd och Konsthantverk, Kulturarv

Tid: Torsdag 3 oktober kl. 08:30 - 13:30.

Plats:

Världsarvet Grimeton radiostation (i Varbergs kommun).

Sista anmälningsdag: 2019-09-30

Målgrupp: Små och medelstora halländska företag och organisationer inom kultur, utbildning och besöksnäring.

Entrè:

Det är gratis att delta, men föranmälan krävs. Vi bjuder på lunch och fika. Begränsat antal platser.
Anmäl dig till testarenorna