Direkt till innehållet
2 Mar Kulturbyråkratiskt avantgarde för den kritiska offentligheten

Kulturbyråkratiskt avantgarde för den kritiska offentligheten

 • Hur vidmakthåller vi det fördjupade och kritiska samtalet?
 • Vilka former finns för kritik idag, vilka sätt ser vi i framtiden?
 • Hur lyfter vi kritiken som den viktiga samhällsfunktion det är och när ska vi börja erkänna att det är ett eget konstområde både nationellt och regionalt?

 

Dessa frågor och andra diskuterades i ett samtal som Kritiklabbet bjöd in till i Stockholm i augusti 2019. Se gärna redovisningen av detta samtal på Kritiklabbets webbplats.

Nu fortsätter samtalet i KaKo, Kulturbyråkratiskt avantgarde för den kritiska offentligheten, som träffas den 2-3 mars i Halmstad. Alla som var med i Stockholm och alla som har intresse för frågan är välkomna till en fortsättning. Anmäl dig till eiler.jansson@regionhalland.se senast 20 februari.

Måndag 2 mars 2020 kl 13.00 – 17.00

Plats: Hallands Konstmuseum, Tollsgatan, 302 32 Halmstad

 • 13.00 Inledning av Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie, Region Halland
 • 13.15-13.45 Annika Bengtsson och Stefan Albrektsson, författare. Konstsamtal – två kritiker om ett verk. Vad Region Hallands kritikstöd betydde för mig.
 • 13.45-14.00 Uppkopplingstid för vissa, avkopplingstid för andra
 • 14.00-14.30: Eirin B Gjelsås, avdelningsleder och Jasmina Bosnjak, rådgiver kultur, Troms og Finnmark fylkeskommune: Kunstkritikk i nord – utvikling og formidling av kunstkritikk gjennom kompetanseheving og forankring i lokale miljøer.
 • 14.30-14.45 Kaffe
 • 14.45-15.15 Axel Andersson och Magnus William-Olsson, Kritiklabbet: Nå ut, nå fram, nå in – distribution och deltagande i 20-talets offentlighet.
 • 15.15-15.45 Frida Sandström, författare, kritiker och Mats Bjerde, avdelningschef Kultur i Halland: Om Konstkritikplattform inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige – bild och form.
 • 15.45-16.15 Mats Granberg: Det kritiska samtalets frånvaro i Norrköpingsdebatten
 • 16.15-16.45 Magnus Jensner, chef för Hallands konstmuseum: Kritikens betydelse.
 • 16.45-17.00 Kim West om Agentur: En arbetsenhet för kritisk kulturell produktion som stöds av Kulturbryggan.

 

Kl. 19.00 äter de som önskar gemensamt på Restaurang Pio, Storgatan 37 (gågatan nära Norre port)

Tisdag 3 mars 2020 kl 8.30 – 10.00

Plats: Hotel Scandic

Frukostmöte med hemlig gäst.

Hur går vi vidare?

Senast ändrad:

Mer information

Kategori: Dans, Film och rörlig bild, Bild- och formkonst, Litteratur och skrivande, Musik, Teater

Tid: Måndag 2 mars 2020 kl 13.00 – 17.00 samt tisdag 3 mars kl. 8.30–10.00.

Plats:

Hallands Konstmuseum och Hotel Scandic, Halmstad.

Sista anmälningsdag: 2020-02-20

Målgrupp: Nätverket KaKo, alla som var med i Stockholm och alla som har intresse för frågan.

Entrè:

Anmäl dig till eiler.jansson@regionhalland.se. Meddela också om du vill gå med och äta samt eventuell specialkost.
Var och en bokar och betalar övernattning på egen hand.