Direkt till innehållet
25 Nov Kultur o.s.v. arbetar med Hallands Kulturplan 2021-2024

Kultur o.s.v. arbetar med Hallands Kulturplan 2021-2024

Kultur o.s.v. är en mötesplats för alla som arbetar med konst och kultur i Halland. Vi samlas kring teman och frågor som är viktiga för flera av oss. Planering av programmet görs av samrådet för kulturskapare i Halland. Under hösten 2019 arrangeras ett Kultur o.s.v. som är del av den process som skapar Hallands nya kulturplan.

Konstnärer, kulturskapare, kulturaktörer, kulturorganisationer och arrangörer som är verksamma i Halland bjuds in till samtal om vad som ska ingå i den nya kulturplanen. Samtalen tar sin utgångspunkt i befintlig kulturplan och frågor ställs för att ta reda på vad som bör behållas, förändras, tas bort eller läggas till.

Samrådet för kulturskapare kommer att finnas på plats tillsammans med personal från Kultur i Halland för att samla in förslagen som framkommer under samtalen.

Inför samtalen önskar vi att du förbered dig genom att läsa den nuvarande kulturplanen för att kunna svara på fyra frågor:

  • Vad är viktigt att behålla från den nuvarande kulturplanen?
  • Vad är viktigt att förstärka och utveckla i den nya kulturplanen?
  • Vad behöver tillföras som inte finns med i den nuvarande kulturplanen?
  • Vad kan tas bort som finns med i den nuvarande kulturplanen?

Förslaget till ny kulturplan publiceras på Region Hallands webbplats och skickas ut på remiss innan sommaren 2020. När remissvaren inkommit skrivs ett reviderat förslag. Beslut om ny kulturplan tas av Regionfullmäktige i december 2020.

Anmälan till Kultur o.s.v. 25 november

Det kostar inget att delta. Anmälan ska göras i vårt anmälningsformulär. Sista anmälningsdag är 21 november.

Kontakt

Anders T Carlsson, utvecklingsledare kultur
E-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se
Telefon: 035-17 98 28

Senast ändrad:

Mer information

Kategori: Dans, Film och rörlig bild, Bild- och formkonst, Litteratur och skrivande, Musik, Teater, Slöjd och Konsthantverk, Kulturarv

Tid: Måndag den 25 november, kl. 13-16

Plats:

Falkhallen, Nyhemsplan 1, Falkenberg.

Sista anmälningsdag: 2019-11-21

Målgrupp: Konstnärer, kulturskapare, kulturorganisationer, -aktörer och arrangörer som är verksamma i Halland.

Entrè:

Det kostar inget att delta. Anmälan ska göras i vårt anmälningsformulär.