Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet
8 Feb Kultur som stöd för rehabiliteringsinsatser – OBS! Inställt, nytt datum kommer

Kultur som stöd för rehabiliteringsinsatser – OBS! Inställt, nytt datum kommer

Många studier och rapporter pekar på att kulturaktiviteter kan vara en resurs för välmående och välbefinnande. Det kan även vara ett stöd för att komma tillbaka efter en längre sjukskrivning med tillhörande utanförskap. Välkommen till en konferens om kultur som stöd för rehabiliteringsinsatser!

OBS! Dagen flyttas fram till nytt datum i april. Nytt datum publiceras inom kort.

Region Jönköpings län har sedan 2014 bedrivit ”Kulturunderstödd rehabilitering” (KUR), en insats som går ut på att grupper, som står långt ifrån arbetsmarknaden och varit långtidssjukskrivna för bland annat mild psykisk ohälsa eller smärttillstånd, erbjuds kulturaktiviteter i grupp. Under tio veckor och vid tjugo tillfällen får de utöva olika kulturformer under professionell ledning. Modellen har visat sig vara framgångsrik och ge signifikanta förbättringar runt mående och kunna vara en resurs för att bryta sjukskrivning och arbetslöshet.

Pilotprojekt med lovande resultat i Laholms kommun

Region Halland har sedan 2019 tillsammans med Laholms kommun genomfört två pilotprojekt utifrån denna modell, med lovande resultat. Kultur i Halland vill nu tillsammans med kommunerna undersöka möjligheterna att starta KUR-grupper i Halland.

Kunskapsdag för vårdgivare, beslutsfattare, kulturaktörer och andra intresserade

Vi vet att intresse finns i flera kommuner och bjuder därför in till denna kunskapsdag om KUR i Laholm.

Föredragande är bland andra Cornelia Larzénius och Jonas Heintz, enhetschefer för Arbetsmarknadsenheten och Kultur och Turism i Laholm. Från Region Jönköpings län kommer KUR-ansvariga Paula Bergman och Birgitta Ekeberg för att dela med sig av sina erfarenheter och även ge en inblick i deras pågående forskning om KUR.

Erfarenheter från kulturunderstödd rehabilitering i Region Jönköpings län

Fungerar kultur som stöd för rehabilitering? I filmen som vi producerat för denna inbjudan får du ta del av erfarenheter från Region Jönköpings län. Lyssna på ansvarig politiker, läkare, deltagare och kulturledare. Deras arbete sedan 2014 visar på lovande resultat. Som presentatörer i filmen möter du Eva Nyhammar, förvaltningschef på Kultur och skola på Region Halland, samt Maria Ehrenberg och Martin Odd, ansvariga för att introducera KUR i Halland.

Se filmen om KUR – Kultur som stöd för rehabilitering (22 min)

Anmäl dig senast 31 januari – OBS! Nytt anmälningsdatum kommer

Du kan delta i hela eller delar av programmet beroende på intresse. Förmiddagspasset hålls 09.30–12.00 och eftermiddag 13.00–15.30 Mellan passen serveras lunch.

Förmiddagen riktar sig till personal och politiker i kommuner, region och berörda myndigheter i Halland, som är intresserade av psykisk hälsa, rehabilitering och arbetsmarknadsinsatser, samt kulturaktörer. Eftermiddagen riktar sig till kulturaktörer och kulturskapare som är intresserade av att vara en del av KUR i Halland.

Anmäl dig via formuläret

Program

Värdar och moderatorer för dagen är Maria Ehrenberg, Kultur i Halland och Martin Odd, Hallands bildningsförbund.

Förmiddag 9.30–12.00

9.30 Mingel med fika
9.45 Förmiddagens deltagare hälsas välkomna!
9.50 Vad är KUR – nuläge Halland: Martin, Maria
10.10 Erfarenheter Laholm: två piloter 2019, 2020 intervju med Cornelia Larzénius och Jonas Heintz. Moderator är Martin Odd.
10.30 Paus
10.45 Region Jönköpings län: KUR sedan 2014 och forskning; Paula Bergman och Birgitta Ekeberg, RJL
11.30 Bikupor
11.40 Frågor/diskussion – helgrupp

Lunch 12.00–13.00

– även för inbjudna kulturaktörer för em-pass.

Eftermiddag 13.00–15.30

Tema kulturledare. För kulturaktörer.

13.00 Eftermiddagens deltagare hälsas välkomna och Martin och Maria presenterar: Vad är KUR – nuläge i Halland
13.15 Erfarenheter från Region Jönköpings län – med fokus på kulturledare; med Paula Bergman och Birgitta Ekeberg
13.45 Paus
14.00 Kulturledare från Jönköping: Erfarenheter från att leda KUR-grupper
14.30 Praktiska frågor, arvode m m
15.00 Smågrupper, tankar, frågor
15.15 Frågor/diskussion – helgrupp
15.30 Dagen avslutas

Senast ändrad:

Mer information

Kategori: Kultur och hälsa

Tid: Tisdag den 8 februari 2022. OBS! Dagen flyttas fram, nytt datum i april publiceras inom kort.

Plats:

Laholms teater, Hästtorget 3, Laholm

Entrè:

Kostnadsfritt. Anmäl dig via formuläret